Ukraine supply arms to both Thai-Cambodia

หนังสือพิมพ์ ของรัสเซีย ВЗГЛЯД / Двойная выгода รายงานว่า รถถังที่ส่งให้กัมพูชาจำนวน 100 คันนั้น

และลำเลียงถึงจังหวัดสีหนุวิวเมื่อ จันทร์ 20 กันยายน 2553 นั้น เป็นรถถังที่ผลิตในประเทศยูเครน
ต่างจากที่สื่อไทยรายงานนิดหน่อยว่าเป็นสินค้ารัสเซีย (http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9530000132436)

เป็นที่น่าสังเกตุว่าสองประเทศที่กำลังมีความตรีงเครียดระหว่างกัน กับสังอาวุธจากประเทศเดียวกัน ดังนั้นอาวุธไม่น่า
จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ประเทศใดชนะศึกได้ แต่ปัจจัยกำลังพลและยุทธวิธีจะเป็นตัวตัดสินหากว่ามีการรบกันระหว่างสองประเทศขึ้นมาจริงๆ

Popular Posts