Belgium-Walloon=Flemish Independent

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฏร์ของเบลเยี่ยมผ่านมาหลายเดือนแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่ประเทศนี้ก็ยังอยู่ในสภาไร้รัฐบาลการเมืองในประเทศเบลเยี่ยม ยังคงหาทางออกไม่ได้ เบลเยี่ยมอยู่ในสภาพไม่มีรัฐบาลมาตั้งแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน เบลเยี่ยมมีการเมืองที่ซับซ้อนประเทศหนึ่ง โครงสร้างเป็นสหพันธรัฐและมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีรัฐบาลกลาง และก็มีรัฐบาลภูมิภาคที่มีประธานาธิบดีเป็นของตนเอง โดยรัฐธรรมนูญแบ่งภูมิภาคของประเทศออกเป็นสามภูมิภาคการปกครอง คือ Walloon Region,Flemish Region, Brussels Region


Wallon Region ภูมิภาคตอนใต้ของประเทศ
เมืองหลวง นาเมอร์
ประธานาธิบดี Rudy Demotte
พลเมือง ~3.5 ล้าน
ภาษาพูดส่วนใหญ่ ฝรั่งเศส 
Flemish Region ภูมิภาคทางเหนือของประเทศ
เมืองหลวง บรัสเสล
ประธานาธิบดี Kris Peeters
พลเมือง ~6 ล้านคน
ภาษาพูดส่วนใหญ่ ภาษาดัช์ท 

New Flemish Alliance สนับสนุนการบังคับใช้ภาษาดัท์ช เป็นภาษาราชการของเขต Flemish แต่เพียงภาษาเดียวเท่านั้น สนับสนุนการให้อำนาจปกครองตัวเองของ Flemish มากขึ้น

การเลือกตั้งในปีนี้ 2010 พรรค New Flemish Alliance นำโดย Bart De Wever ซึ่งสนับสนุนเอกราชของ Flemish Region ได้รับชัยชนะ  แต่ว่ายังไม่สามารถหาพันธมิตรได้เพียงพอในการจัดตั้งรัฐบาล  เบลเยี่ยมในขณะนี้จึงอยู่ภายใต้รัฐบาลเฉพาะกาลของนายกรัฐมนตรี Yves Leterme จากพรรค Chistian Democratic and Flemish ยังคงต้องรักษาการ
ต่อไป พรรค Christian Democratic and Flemish เป็นอีกพรรคหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนใน Flemish Region ไม่ได้ต้องการที่จะแยก Flemish Region เป็นเอกราช เมื่อปี 2007 พรรคนี้เคยครองเสียข้างมากใน Flemish Region แต่เนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทำให้พรรคร่วมแยกตัวออกไป และเสียฐานเสียงใน Flemish ให้กับ New Flemish Alliance  แต่นายกรัฐมนตรีเองก็พูดเอาไว้ว่า Flemish กับ Wallon นั้นมีแค่ 3 สิ่งที่เหมือนกัน คือ กษัตริย์ เบียร์ และฟุตบอล 
อย่างไรก็ตาม พลังของ Flemish มีมากขึ้น ถ้านับรวมเอาเสียงของ New Flemish Alliance , Christian Democratic and Flemish ที่ได้รับเสียงส่วนใหญ่ 27 และ 17 ที่นั่ง   ซึ่งเป็นของคนที่พูดภาษาเยอรมันด้วยกันแล้ว
แต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาล ไม่ได้ทำได้ง่ายเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ต้องมีสมาชิกทั้งจากผู้ใช้ภาษาดัชน์และภาษาฝรั่งเศสเป็นสมาชิกรัฐบาลได้
พรรคที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับสอง Socialist Party นั้นเป็นของกลุ่มคนใน Walloon Region ซึ่ง Socialist Party ของ  Elio Di Rupo และประธานาธิบดีแห่ง Walloon, Rudy Demotte เป็นสมาชิกนั้น เป็นพรรคที่สนับสนุนการรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง

ในปี 2006 สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาฝรั่งเศส RBTF ของเบลเยียม เคยกุข่าวลวงโลกว่า Flemish Region ได้ประกาศเอกราช นั้นทำให้ความรู้สึกแปลกแยกระหว่างคนที่เจรจากันคนละภาษาถูกตอกลิ่ม Flemish เป็นพื้นที่ประชาชนมีรายได้สูงกว่า แต่ว่าอำนาจในรัฐบาลกลับไปอยู่ในกลุ่มของ Walloon รวมทั้งเขตเมืองหลวงบรัสเสล ซึ่งประชาชน 57% พูดภาษาฝรั่งเศสอย่างเดียวเท่านั้น


Reference
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6178671.stm
http://english.pravda.ru/world/europe/18-10-2010/115409-belgium-0/
http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_Belgium

Popular Posts