Financial Minister of 2010


Euromoney names Kudrin best Finance Minister in 2010

11.10.2010, 10:22

The “Euromoney” magazine has named Russia’s Finance Minister Alexei Kudrin the best Finance Minister in 2010.
The official received the magazine’s award during the autumn session of the International Monetary Fund and World Bank in Washington.
“Euromoney” thinks highly of Kudrin’s effort to preserve the Russian super budget revenues, generated by high oil prices, as well as his effort to set up the stabilization fund that Russia capitalized on during the global financial crisis a lot more effectively that many experts had expected.
In 2005 Kudrin was already recognized as the Finance Minister of the year by the Banker magazine, which forms part of the Financial Times Group.
Source: Voice of Russia.

นิตยสาร "ยูโรมันนี่" เลือก อเล็กซีย์ คุดริน (Alexei Kudrin,Russia) รัฐมนตรีคลังของรัสเซีย และ สแตนลี่ ฟิสเชอร์ (Standley Fischer,Israel ) ประธานธนาคารกลางอิสราเอล

คุดริน ได้รับรางวัล รัฐมนตรีคลังแห่งปี (financial minister of the year)
จากผลงานการตั้งกองทุนเพื่อมั่นคงขึ้นมาระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจ (Stabilization fund) ซึ่งเป็นการปฏิรูปเงินที่ได้มากจากการค้าน้ำมันของประเทศครั้งใหญ่ และทำให้เงินสำรองมหาศาลกว่า 600B $ มีประโยชน์ขึ้นมา นอกจากนั้นยังพยายามผลักดันรัสเซียให้เป็นสมาชิก WTO อย่างแข็งขัน (รัสเซียสมัครเป็นสมาชิกมากว่า 15 ปี แต่ปัจจุบันยังไม่ได้รับการยอมรับ) และนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ


ฟิสเซอร์ได้รับรางวัลผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งปี (central bank Governor of the year)
นิตยสารกล่าวว่าอิสราเอลรับมือเศรษฐกิจได้ดี และหลังจากวิกฤตปี 2009 อิสราเอลเป็นประเทศแรกที่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ เศรษฐกิจในไตรมาส 2 ปี 2010 โตถึง 4.7% เงินเฟ้ออยู่ที่ 1.8%

Refer
Euromoney

http://www.euromoney.com/Article/2683869/Category/1/ChannelPage/0/Kudrin-and-Fischer-honoured-by-Euromoney-at-IMFWorld-Bank-meetings-in-Washington.html

Popular Posts