Klout K-score internet influence index


KLOUT (www.klout.com)  เป็นเว็บไซด์ที่วิเคราะห์ ความมีอิทธิพล ของผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยให้คะแนนตั้งแต่ระดับ 1ถึง 100 คะแนน ยิ่งมีคะแนนสูงเท่าไหร่ ก็แสดงว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนั้นมีอิทธิพลในโลกอินเตอร์เน็ตสูงมากและเป็นวงกว้าง
Kscore มีการใช้ตัวแปร 35 รายการ โดยจัดอยู่ใน 3 หมวดดัชนี คือ True Reach,Amplification Score, Network Score

@suthichai
Though Leader
@PM_Abhisit
Though Leader
@cnn
Celebrity


นอกจากนั้นยังแบ่งลักษณะของบุคคลตามคะแนนที่ได้ออกเป็น 16 ลักษณะที่แตกต่างกัน


Dabbler ผู้เริ่มต้น
You might just be starting out with the social web or maybe you're not that into it. If you want to grow your influence, try engaging with your audience and sharing more content.
คุณอาจจะเพิ่มเริ่มใช้งานเว็บไซด์สังคม ถ้าคุณต้องการเพิ่มอิทธิพลของคุณในโลกออนไลน์ ควรจะต้องเพิ่มเนื้อหาเพื่อให้มีผู้ติดตามอ่านเรื่องราวของคุณมากขึ้น
an Explorer
You actively engage in the social web, constantly trying out new ways to interact and network. You're exploring the ecosystem and making it work for you. Your level of activity and engagement shows that you "get it", we predict you'll be moving up.
คุณแสวงหาวิธีการใหม่ๆ ในการติดต่อกับเครือข่ายสังคมตลอดเวลา และคาดการณ์ได้ว่าระดับของคุณจะสูงขึ้นจากกิจกรรมที่คุณทำ

Observer ผู้สังเกตุการณ์
You don't share very much, but you follow the social web more than you let on. You may just enjoy observing more than sharing or you're checking this stuff out before jumping in full-force.
คุณไม่ค่อยจะแชร์ข้อมูลของตัวเองเท่าไหร่นัก แต่ว่าคุณใช้โซเชียลเว็บในการติดตามข่าวสารมากกว่า การที่คุณตรวจสอบระดับคะแนนของคุณเอง แสดงว่าคุณอาจจะต้องการเร่ิมต้นที่จะแชร์ และทำให้คะแนนสูงขึ้น

Conversationalist นักสื่อสาร
You love to connect and always have the inside scoop. Good conversation is not just a skill, it’s an art. You might not know it, but when you are witty, your followers hang on every word.
คุณชอบที่จะมีการติดต่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และชอบข้อมูลเชิงลึก การสนทนานั้นไม่ใช่แค่ทักษะ มันเป็นศิลปะ คุณอาจจะไม่ตระหนักในเรื่องนี้ การไหวพริบในการสื่อสารจะทำให้ผู้ติดตามคลั่งไคล้ในตัวคุณ

Syndicator นักโน้มน้าว นักการตลาด
You keep tabs on what's trending and who's important to watch. You share the best of this with your followers and save them from having to find what's hot on their own. You probably focus on a specific topic or cater to a defined audience.
คุณเลือกข้อมูลที่อยู่ในกระแส หรือรู้ว่าผู้ที่ติดตามคุณสนใจในเรื่องอะไร คุณพยายามหาเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้กับผู้ติดตามคุณ ทำให้พวกเขาคนพบตัวเองด้วยไปในตัว คุณมักจะโพสต์เรื่องราวที่พิเศษจำเพาะและให้ความใส่ใจกับความในใจกับเรื่องผู้ติดตามสนใจ
Broadcaster นักข่าว

You broadcast great content that spreads like wildfire. You are an essential information source in your industry. You have a large and diverse audience that values your content.
คุณมักแชร์เรื่องราวที่มีผลกระทบในวงกว้าง ตัวคุณเองเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในเรื่องราวที่คุณแชร์ด้วย ผู้ติดตามคุณมีจำนวนมาก แต่ก็หลายหลายประเภท นั้นทำให้ข้อมูลของคุณน่าสนใจ

Feeder ผู้ให้ข้อมูล
Your audience relies on you for a steady flow of information about your industry or topic. Your audience is hooked on your updates and secretly can't live without them.
คนที่เผ้าตามคุณ มีความต้องการข้อมูลจากคุณสูงในเรื่องและงานที่่คุณเกี่ยวข้อง พวกเขาอยู่ไม่ได้เลยหากปราศจากคุณ

Curator ผู้บงการ
You highlight the most interesting people and find the best content on the web and share it to a wide audience. You are a critical information source to your network. You have an amazing ability to filter massive amounts of content to surface the nuggets that your audience truly care about. Your hard work is very much appreciated.
คุณเป็นผู้ที่มีความน่าสนใจมากที่สุดคนหนึ่ง คุณจะหาข้อมูลที่ดีที่สุดและแบ่งปันข้อมูลนั้นให้กับสาธารณะ ตัวคุณเป็นแหล่งข่าวที่มีความสำคัญ คุณมีความมหัศจรรย์ที่สามารถกลั่นกรองเรื่องราวจำนวนมากได้ และเลือกเฉพาะใจความสำคัญต่อผู้ติดตามคุณ คุณต้องทำงานหนักมากนั้นทำให้คุณได้รับความเคารพ

Thought Leader ผู้นำทางความคิด
You are a thought leader in your industry. Your followers rely on you, not only to share the relevant news, but to give your opinion on the issues. People look to you to help them understand the day's developments. You understand what's important and what your audience values.
เป็นเป็นผู้นำความคิดเห็นในเรื่องที่คุณเกี่ยวข้อง ผู้ติดตามคุณเชื่อมั่นในตัวคุณมาก ไม่เพียงแต่ได้รับการแบ่งปันเรื่องราว แต่คุณยังให้ความคิดเห็นในเรื่องนั้นๆ ด้วย ผู้ติดตามเลือกที่จะตามคุณเพื่อให้คุณช่วยให้พวกเขาเข้าใจพัฒนาการของเรื่องราว คุณเข้าใจเลือกให้ความสำคัญและรู้คุณค่าที่จะให้กับผู้ติดตาาม

Taste Maker นักชิม
You know what you like and your audience likes it too. You know what's trending, but you do more than just follow the crowd. You have your own opinion that earns respect from your network.
คุณรู้ว่าตัวคุณและผู้ติดตามชอบเรื่องราวประเภทไหน คุณรู้ว่าอะไรเป็นกระแสที่กำลังได้รับความนิยม แต่คุณทำสิ่งที่มากกว่าการแค่ไหลไปตามกระแส คุณมีความคิดของตัวคุณ ซึ่งนั้น ทำให้ผู้ติดตามคุณเคารพในความเป็นคุณ

Celebrity ดารา
You can't get any more influential than this. People hang on your every word, and share your content like no other. You're probably famous in real life and your fans simply can't get enough.
คุณเป็นที่สุดของความ "ทรงอิทธิพล" แล้ว ผู้คนคลั่งไคล้ในตัวคุณทุกๆ ประโยค คำพูด สิ่งที่คุณแชร์ไม่เหมือนใคร ชีวิตจริงคุณน่าจะเป็นผู้มีชื่อเสียงด้วย นั้นทำให้ผู้ติดตามคุณไม่เคยพอกับข้อมูลจากคุณ

Pundit นักคิด
You don't just share news, you create the news. As a pundit, your opinions are wide-spread and highly trusted. You're regularly recognized as a leader in your industry. When you speak, people listen.
คุณไม่เพียงแต่แบ่งปันข่าว คุณยังสร้างข่าวด้วย เหมือนกับนักคิด ความเห็นของคุณจะได้รับความเชื่อถือและจะกระจายออกไปในสังคม คุณได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในงานของคุณ เมื่อใดที่คุณพูด คนอื่นจะต้องหยุดฟัง

Socializer นักสังคม
You are the hub of social scenes and people count on you to find out what's happening. You are quick to connect people and readily share your social savvy. Your followers appreciate your network and generosity.
คุณเป็นศูนย์กลางของโลกใบนี้ ผู้คนเฝ้าถามคุณในเรื่องราวที่เกิดขึ้น คุณว่องไวที่จะส่งข่าว ผู้ติดตามคุณจะรู้สึกของคุณคุณที่เอื้ออาทรแบ่งปันเรื่องต่างๆ

Networker นักเครือข่าว
You know how to connect to the right people and share what's important to your audience. You generously share your network to help your followers. You have a high level of engagement and an influential audience.
คุณรู้ว่าจะติดต่อกับคุณที่ต้องการได้อย่างไร รู้ว่าผู้ติดตามต้องการอะไร คุณสร้างเครือข่ายขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น นั้นทำให้คุณมีระดับความสำคัญสูง ต่อผู้ติดตาม

Activist นักกิจกรรม
You've got an idea or cause you want to share with the world and you've found the perfect medium for it. Your audience counts on you to champion your cause.
เมื่อคุณเกิดไอเดีย

Specialist ผู้เชี่ยวชาญ
You may not be a celebrity, but within your area of expertise your opinion is second to none. Your content is likely focused around a specific topic or industry with a focused, highly-engaged audience.
คุณไม่ใช่ดาราดัง แต่ว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในสาขาที่คุณทำงาน ความเห็นส่วนใหญ่ของคุณโฟกัสไปที่งานที่คุณเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ คุณมีอิทธิพลสูงมากต่อผู้ที่ติดตามทวิตของคุณPopular Posts