Peace hour
ซีเอ็นเอ็น http://www.cnn.com/2010/US/10/26/nukes.lost.communications/index.html?iref=allsearch รายงานว่ากองทัพอากาศสหรัฐ สูญเสียการสื่อสารกับขีปนาวุธ ข้ามทวีป Minuteman III กว่า 50 ลูก เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมง 
สหรัฐมีขีปนาวุธ Minuteman ติดตั้งกว่า 450 ลูก เป็นขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายหัวรบ แบบยิงจากพื้นประเภทเดียวที่สหรัฐมีไว้ประจำการ ผลิตโดยบริษัทโบอิ้ง
สำหรับศูนย์ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ดังกล่าวที่มีปัญหาอยู่ในฐานทัพอากาศวอรเรนในรัฐไวโอมิ่ง
สาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ซีเอ็นเอ็นรายงานว่าเป็นเพราะกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 


แม้ว่าเป็นเวลาสั้นๆ แต่ก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี ที่โลกปลอดภัยจากภัยคุกคามจากประเทศหนึ่งเดียวที่เคยใช้อาวุธนี้ฆ่าชีวิตมนุษย์ด้วยกัน


Popular Posts