AltLinuxAlt Linux ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2001 โดยการรวมกันของผู้พัฒนาซอฟแวร์ของรัสเซีย โดยพัฒนาซอฟแวร์ระบบปฏิบัติการ บนพื้นฐานของ ระบบ linux โดยเป็นซอฟแวร์โอเพ่นซอร์ต สนับสนนุนการทำงานทุกภาษา เฉพาะการติดตั้งต้องเป็นภาษาอังกฤษ รัสเซีย หรือบราซิล
AltLinux 5.0 (release Nov 2010)
  • ALT Linux 5.0 Ark Server; 
  • ALT Linux 5.0 Ark Desktop 
  • ALT Linux 5.0 School Server 
  • ALT Linux 5.0 School Lite
  • ALT Linux 5.0 School Junior 
  • ALT Linux 5.0 School Master
knowledge websites by Altlinux
รัฐบาลรัสเซียวางแผนใช้ระบบปฏิบัติการ AltLinux กับทุกโรงเรียนประถมในประเทศในปี 2011 

Popular Posts