Cables Leak


ข้อมูลลับ การติดต่อระหว่างสถานทูตสหรัฐ กับสถานกงสุลในต่างประเทศ ซึ่งติดต่อกันผ่านทางสายเคเบิล
ลับระหว่างสถานทูต ได้ถูกนำไปเผยแพร่โดย หนังสือพิมพ์ The guardian และ Wikileaks
ซึ่งน่าจะทำให้เกิดปัญหาทางการเมืองระหว่างประเทศได้เลยที่เดียว
เพราะข้อมูลในนั้น มีหลายเรื่องที่เป็นการติดต่อกันเป็นการลับ
เช่น
ประเทศซาอุดิอาระเบีย เรียกร้องให้สหรัฐ โจมตีอิหร่าน เพื่อยับยั้งโครงการนิวเคลียร์
สหรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของตัวเองทำการสอดแนมผู้นำประเทศที่เป็นพันธมิตรกัน 
ผู้นำสหประชาชาติถูกสหรัฐสอดแนม
อิสราเอลต้องการโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อิหร่าน
อิหร่านให้ข้อมูลเท็จต่อเจ้าหน้าที่สหประชาติ กรณีโรงงานนิวเคลียร์ Qom
สหภาพยุโรป ต้องการบอยคอตการสาบานตนของ อมาดิเนจัส ของอิหร่าน
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐหนีออกจากอิหร่าน

โดย นายทหารสหรัฐ Bradley Manning  อายุ 22 ปี ถูกสงสัยว่าเป็นผู้ลักลอบก๊อบปี้ข้อมูลออกมา และส่งให้กับเว็บไซด์ 
Wikileaks ของ Julian Assange 
โดยข้อมูลจำนวน 250,000 บทความ มีขนาด 1.6 กิกะไบต์ ถูกบรรจุอยู่ในหน่วยความจำอันเล็กๆ บรรจุข้อมูล
ที่ส่งออกจาก หรือส่งไปหา สถานทูตสหรัฐทั่วโลกกว่า 250 แห่ง

Popular Posts