3D Valley of Geysers

อุทยานธรรมชาติโกรโนกิ (Kronoki) ในคัมชัคก้า เปิดให้ชม หุบเขาแห่งน้ำพุร้อน (Vallay of Gaysers) ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ โดยมีความพิเศษที่มุมของการชมสามารถหมุนได้รอบทิศทางเหมือนว่าไปยืนอยู่ในอุทยานด้วยตัวเอง
ทั้งนี้เพราะ Valley of Gaysers เป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนกับยูเนสโก มีความอ่อนไหวทางธรรมชาติ แต่ละมีจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว แม้แต่ผู้ไปเยือนก็ไม่สามารถเหยียบลงบนพื้นดินได้ ต้องเดินไปตามทางที่ทำไว้เท่านั้น
Valley of Geysers ถูกค้นพบในปี 1941 โดยนักธรณีวิทยา ทัตย่าน่า อัสติโนว่า (Tatyana Ustinova) และผู้ติดตาม อนิซิเฟอร์ ครุเปนิน (Anisifor Krupenin) เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักในปี 2007  จากเหตุโคลนถล่มจนต้องปิดเพื่อฟื้นฟู

เข้าชมออนไลน์ http://www.kronoki.ru/3d/

Popular Posts