Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: September 2014

 • Wilhelm Röpke

  วิลเฮล์ม โรพกี้ (Wilhelm Röpke) The Humane Economy โรพกี้ เกิดวันที่ 10 ตุลาคม 1899 ในฮันโนเวอร์, เยอรมัน (Hannover, Germany) พ่อของเขาเป็นหมอ ครอบครัวของเขาเป็นโปรเตสแตนต์  1917 เข้าเรียนวิชากฏหมายและรัฐศาสตร์ที่ ม.ก๊อตตินเจ้น (Göttingen Universtiy) ต่อมาได้ย้ายมาที่ตูบินเจ้า (Tübingen) 1921 สำเร็จปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ 1922 ได้รับตำแหน่งผู้ช่วย ศจ. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองที่มหาวิทยามาร์เบิร์ก (University of Marburg) 1923 เมื่ออายุเพียง 24 ปี ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาเจน่า (University of Jena) 1929 มาทำงานที่มหาวิทยาลัยฟิลิปแห่งมาร์เบิร์ก (Philipps-University of Marburg ) 1930 ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง ส.ส. ของเยอรมัน โรพกี้ ได้เขียนเตือนเอาไว้ว่า…

 • Out of suffering have emerged the strongest souls; the most massive characters are seared with scars. เมื่อผ่านความทุกข์มาได้มันจะสร้างจิตใจที่เข้มแข็ง บุคคลที่ยิ่งใหญ่นั้นเกิดจากรอยฉีกและแผลเป็น Khalil Gibran 

 • Tenderness and kindness are not signs of weakness and despair, but manifestations of strength and resolution. ความสุภาพและเมตตาไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอหรือสิ้นหวัง แต่เป็นเจตนารมณ์ของความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยว Khalil Gibran 

 • I am ignorant of absolute truth. But I am humble before my ignorance and therein lies my honor and my reward. ฉันโง่เขลายังไม่รู้ความจริงอีกมากมาย แต่ฉันอ่อนน้อมก่อนที่จะโงเขลาเพราะนั้นคือเกียรติและรางวัลของฉัน Khalil Gibran 

 • If the other person injures you, you may forget the injury; but if you injure him you will always remember. ถ้าคนอื่นทำร้ายคุณ ไม่นานคุณก็จะลืมความเจ็บปวด แต่ถ้าคุณทำร้ายคนอื่น คุณจะไม่มีวันลืม Khalil Gibran 

 • o understand the heart and mind of a person, look not at what he has already achieved, but at what he aspires to. ถ้าต้องการที่จะเข้าใจจิตใจของผู้อื่น จงอย่างมองความสำเร็จของเขา แต่จงสิ่งที่เขากำลังค้นหา Khalil Gibran 

 • Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love. And think not you can direct the course of love, if it finds you worthy, directs your course. Love has no other desire but to fulfill itself. ความรักไม่ต้องการครอบครองและตัวมันไม่อาจครอบครอง สำหรับความรักมันคือการอิ่มเอมที่ได้รัก ความรักไม่มีถนนให้คุณเดินตรงไป แต่ถ้าคุณมีค่า ความรักก็จะนำทางคุณเอง ความรักไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากเติมเต็มตัวมันเอง Khalil Gibran 

 • Love possesses not nor would it be possessed; For love is sufficient unto love. And think not you can direct the course of love, if it finds you worthy, directs your course. Love has no other desire but to fulfill itself. ความรักไม่ต้องการครอบครองและตัวมันไม่อาจครอบครอง สำหรับความรักมันคือการอิ่มเอมที่ได้รัก ความรักไม่มีถนนให้คุณเดินตรงไป แต่ถ้าคุณมีค่า ความรักก็จะนำทางคุณเอง ความรักไม่มีความปรารถนาอื่นใดนอกจากเติมเต็มตัวมันเอง Khalil Gibran 

 • Let there be spaces in your togetherness, And let the winds of the heavens dance between you. Love one another but make not a bond of love: Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Fill each other’s cup but drink not from one cup. Give one another of your…

 • Patience is bitter, but its fruit is sweet. การอดทนขมขื่น แต่ผลของมันหอมหวาน Aristotle

 • When it comes to men who are romantically interested in you, it’s really simple. Just ignore everything they say and only pay attention to what they do. เมื่อต้องรับมือกับชายหนุ่มที่เข้ามาทำโรแมนติกกับคุณ วิธีที่ง่ายที่สุด คือลืมทุกอย่างที่เขาพูดแต่ให้ความสำคัญกับทุกอย่างที่เขาทำ Randy Pausch

 • In all judgements by which we describe anything as beautiful, we allow no one to be of another opinion. ทุกครั้งที่เราตัดสินสิ่งต่างๆ ว่างดงาม, เราจะไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมีความเห็นที่แตกต่าง  Immanuel Kant, Critique of Judgment

Don`t copy text!