Galen

กาเลน (Claudius Galenus)

กาเลน เกิดในเดือนกันยายน 129  ในเมืองเปอร์กามอน (Pergamom) ในตุรกีปัจจุบัน  พ่อของเขาชื่อเอเลียส นิคอน (Aelius Nicon) เป็นสถาปนิกและนักบวชที่มีฐานะร่ำรวย
กาเลนได้รับการศึกษาอย่างดีและเข้มงวดในวัยเด็ก เขาได้ศึกษาปรัญชาแบบอริสดตเติ้ล (Alristotelian)  และอีพิคูรัส (Epicurean)
ต่อมา  พ่อของเขาได้เคยฝันว่าเทพแอสเคิ้ลเพียส (Asclepius) เทพแห่งการแพทย์ ได้ปรากฏต่อหน้าของเขาและได้สั่งให้นิคอนสนับสนุนให้ลูกชายเอาดีทางด้านการแพทย์
เมื่ออายุได้ 16 ปี กาเลน เข้าเรียนที่วิหารแอสเคิ้ลเพียอุม (Asclepieum sanctuary) เป็นเวลาสี่ปี โดยครูที่สอนวิชาให้เขา เช่น เอชเรีย (Aeschirion of Pergamon)
148 พ่อของเขาเสียชีวิต กาเลนจึงเริ่มออกเดินทางไปยังเมืองต่างๆ อย่างโฟนิเซีย (Phoenicia), สมีร์น่า (Smyrna)
152 กาเลนได้ออกเดินทางมายังอเล็กซานเดรียในอียิปต์ ซึ่งในอเล็กซานเดรียเขาสามารถศึกษากายวิภาคจากร่างของมนุษย์ได้ แม้ว่าไม่เป็นที่แน่ชัดว่ากาเลนได้ทำการผ่าดูชิ้นส่วนต่างๆ จากร่างของศพหรือไม่ แต่ในผลงานเขียนของเขาชื่อ On Anatomical Procedures บอกว่ากาเลนได้ใช้ร่างของสัตว์อย่างลิงและหมูในการศึกษาด้วยเช่นกัน กาเลนอาศัยอยู่ในอเล็กซานเดรียกว่า 5 ปี
157 เดินทางกลับมาที่เปอร์กามอน และทำงานเป็นแพทย์รักษาให้พวกนักรบกลาดิเอเตอร์
162 เกิดควาไม่สงบภายในเมือง ทำให้กาเลนย้ายออกมาและเดินทางไปยังกรุงโรม และทำงานเป็นแพทย์รักษาทหารของโรมัน ซึ่งขณะนั้นเป็นสมัยของจักรพรรดิมาคัส อุเรเลียส (Marcus Aurelius) ซึ่งส่งทหารไปทำสงครามกับชนเผ่ามาร์โคแมนนิ(Marcomanni)
169 เกิดโรคระบาดใหญ่ในกรุงโรม (The Antonine Plague) กาเลนจึงทำหน้าที่เป็นแพทย์ถวายการดูแลจักรพรรดิมาคัส
180 เมื่อจักรพรรดิมาคัส สวรรคต  กาเลนยังคงได้เป็นแพทย์ถวายการรักษาให้กับจักรพรรดิคอมโมดัส (Commodus)
199 กาเลนเสียชีวิตเมื่ออายุ 70  ปี ในปี 199 หรือ 200 ตามข้อมูลในสารานุกรมซูด้า (Suda Lexicon) แต่ข้อมูลจากแหล่งอื่นอ้างว่าเขายังคงมีอายุต่อไปอีกหลายปีจากนี้Popular Posts