Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: January 2016

 • Emiliano Zapata

  อีมีเลียโน่ ซาปาต้า (Emiliano Zapata Salazar) นักปฏิวัติในเม็กซิโก ผู้นำ Liberation Army of the South ซาปาต้า เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1879 เกิดในหมู่บ้านอเนเนคิลโก้ (Anenecuilco) ในรัฐโมเรลอส (Morelos, Mexico) ประเทศเม็กซิโก ครอบครัวของเขาเป็นเกษตรกร พ่อชื่อว่าเกเบรียล (Gabriel Zapata) และแม่ชื่อคลีโอฟาส (Cleofas Jertrudiz Salazar) ซาปาต้าเป็นลูกคนที่เก้าในพี่น้องทั้งหมดสิบคน ครอบครัวของเขามีสายเลือดผสมระหว่างชาวเสปนกับชนพื้นเมืองชาวนฮัวติ (Nahuati) ซึ่งสายเลือดผสมเรียกว่าเมสติซอส (mestizos) ซาปาต้าได้เรียนหนังสือพื้นฐานกับครูของเขาชื่ออีมิลิโอ วาร่า (Emilio Vara)  จากนั้นก็ออกมาทำงานในไร่ ช่วงเวลานั้น เม็กซิโก มีประธานาธิบดีปอร์ฟิริโอ ดิแอซ (Porfirio Diaz) เป็นผู้ปกครองประเทศ  , ปธน. ดิแอช เป็นประธานาธิบดีจากการทำรัฐประหารในปี 1876 และปกครองเม็กซิโก้ต่อมาอีก 35…

 • Emiliano Zapata

  อีมีเลียโน่ ซาปาต้า (Emiliano Zapata Salazar) นักปฏิวัติในเม็กซิโก ผู้นำ Liberation Army of the South ซาปาต้า เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1879 เกิดในหมู่บ้านอเนเนคิลโก้ (Anenecuilco) ในรัฐโมเรลอส (Morelos, Mexico) ประเทศเม็กซิโก ครอบครัวของเขาเป็นเกษตรกร พ่อชื่อว่าเกเบรียล (Gabriel Zapata) และแม่ชื่อคลีโอฟาส (Cleofas Jertrudiz Salazar) ซาปาต้าเป็นลูกคนที่เก้าในพี่น้องทั้งหมดสิบคน ครอบครัวของเขามีสายเลือดผสมระหว่างชาวเสปนกับชนพื้นเมืองชาวนฮัวติ (Nahuati) ซึ่งสายเลือดผสมเรียกว่าเมสติซอส (mestizos) ซาปาต้าได้เรียนหนังสือพื้นฐานกับครูของเขาชื่ออีมิลิโอ วาร่า (Emilio Vara)  จากนั้นก็ออกมาทำงานในไร่ ช่วงเวลานั้น เม็กซิโก มีประธานาธิบดีปอร์ฟิริโอ ดิแอซ (Porfirio Diaz) เป็นผู้ปกครองประเทศ  , ปธน. ดิแอช เป็นประธานาธิบดีจากการทำรัฐประหารในปี 1876 และปกครองเม็กซิโก้ต่อมาอีก 35…

 • When you dig a well, there’s no sign of water until you reach it, only rocks and dirt to move out of the way. You have removed enough; soon the pure water will flow,“ said Buddha. เมื่อคุณขุดบ่อ คุณจะไม่เห็นสัญญาณว่ามีน้ำจนกว่าคุณจะไปถึง, มีเพียงแต่ก้อนหินและดินเท่านั้นที่คุณต้องเอาออก, และถ้าคุณเอามันออกได้อย่างเพียงพอแล้ว คุณก็จะเจอน้ำใสสะอาดไหลริน, พระพุทธกล่าว Deepak Chopra

 • Nothing brings down walls as surely as acceptance. ไม่มีอะไรที่ทลายกำแพงได้ดีไปกว่าการยอมรับมัน Deepak Chopra, The Third Jesus

 • The most creative act you will ever undertake is the act of creating yourself. การกระทำที่สร้างสรรค์ที่สุดที่คุณสามารถทำให้คือการลงมือสร้างสรรค์ตัวเอง Deepak Chopra, The Way of the Wizard

 • Happiness for a reason is just another form of misery because the reason can be taken away from us at any time. ความสุขด้วยเหตุผลบางประการ เป็นรูปแบบหนึ่งของความผิดหวังเพราะว่าเหตุผลสามารถถูกทำลายไปได้ทุกเมื่อ Deepak Chopra

 • You will be transformed by what you read. คุณจะถูกเปลี่ยนเมื่อคุณอ่าน Deepak Chopra

 • If you try to get rid of fear and anger without knowing their meaning, they will grow stronger and return. ถ้าคุณพยายามจะกำจัดความหวาดกลัวและความโกรธโดยที่ไม่ทำความรู้จักกับความหมายของมัน , มันก็จะเติบโตเข้มแข็งขึ้นและกลับมา Deepak Chopra, The Third Jesus

 • Walk with those seeking truth… RUN FROM THOSE WHO THINK THEY’VE FOUND IT. เดินไปกับคนที่กำลังตามความจริง… วิ่งหนีใครก็ตามที่บอกว่าพวกเขาพบแล้ว Deepak Chopra

 • This computer-generated pangram contains six a’s, one b, three c’s, three d’s, thirty-seven e’s, six f’s, three g’s, nine h’s, twelve i’s, one j, one k, two l’s, three m’s, twenty-two n’s, thirteen o’s, three p’s, one q, fourteen r’s, twenty-nine s’s, twenty-four t’s, five u’s, six v’s, seven w’s, four x’s, five y’s, and…

 • This computer-generated pangram contains six a’s, one b, three c’s, three d’s, thirty-seven e’s, six f’s, three g’s, nine h’s, twelve i’s, one j, one k, two l’s, three m’s, twenty-two n’s, thirteen o’s, three p’s, one q, fourteen r’s, twenty-nine s’s, twenty-four t’s, five u’s, six v’s, seven w’s, four x’s, five y’s, and…

 • We are all egocentric, and what is realest to each of us, in the end, is ourself. เราทุกคนต่างเป็นยึดตัวเองเป็นใหญ่ ซึ่งนั้นคือตัวจริงที่สุดของพวกเรา, ซึ่งสุดท้ายมันคือตัวเรา Douglas R. Hofstadter, I Am a Strange Loop

Don`t copy text!