Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Month: December 2016

 • Hieronymus Bosch

  เฮียโรนีมัส บอสช์  (Hieronymus Bosch) บอสช์ เกิดราวปี 1450  ชื่อแรกเกิดของเขาคือ เจโรมีมัส (Jheronimus Anthonissen van Aken) ซึ่งเจโรนีมัส มาจากชื่อเมือง s-Hertogenbosch เมืองที่เขาเกิด  ซึ่งเมืองนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า Den Bosch หมายถึง ป่า (the forest) เจโรนีมัส นั้นเป็นเมืองหนึ่งของเบรแบนต์ (Duchy of Brabant, Burgundian Netherlands) ทางตอนใต้ของเนเธอแลนด์ในปัจจุบัน ปู่ของบอสช์ ชื่อ แจน (Jan van Aken) เสียชีวิตในปี 1454 เป็นศิลปินวาดภาพด้วยเช่นกัน  พ่อของบอสช์ชื่อแอนโตนิอัส (Anthonius van Aken) เสียชีวิตในปี 1478 เป็นที่ปรึกษาด้านศิลปะให้กับกลุ่มภารดรภาพเอาร์เลดี้ (Brotherhood of Our Lady) เป็นกลุ่มทางศาสนาที่โปรโมทพระแม่มารี 1463 เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเจโรนีมัส…

 • I care not for a man’s religion whose dog and cat are not the better for it. ผมไม่สนใจศาสนาของมนุษย์ซึ่งหมากับแมวไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากมัน Abraham Lincoln

 • Give the ones you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay. แด่คนที่คุณรัก จงมอบปีกเพื่อโบยบิน, รากเง้าเพื่อกลับมาและเหตุผลเพื่อไม่จากไป Dalai Lama

 • Falling down is how we grow Staying down is how we die ความล้มเหลวคือวิถีที่เราจะเติบโต อยู่กับความล้มเหลวคือวิถีที่เราจะตาย Brian Vaszily

 • Be a loner. That gives you time to wonder, to search for the truth. Have holy curiosity. Make your life worth living.” อยู่ลำพัง ให้เวลากับตัวเองกับความไคร่รู้, ตามหาความจริง, มีความยากรู้อยากเห็นที่จริงจัง ทำชีวิตให้มีค่าที่มีชีวิต Albert Einstein

 • At sunrise everything is luminous but not clear. It is those we live with and love and should know who elude us. You can love completely without complete understanding. ตอนพระอาทิตย์ขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเรืองแสงแต่ก็ไม่ชัดเจน กับคนที่เราอยู่ด้วย, กับคนรัก เราควรรู้ว่าใครที่จะทำให้เราเจ็บ คุณสามารถรักได้อย่างสัมบูรณ์โดยที่ไม่เข้าใจมันอย่างถ่องแท้ Norman Maclean, A River Runs Through It

 • The secret to living well and longer is: eat half, walk double, laugh triple, and love without measure. ความลับของการมีชีวิตที่ดีและมีอายุยืนยาว คือ : กินแค่ครึ่ง, เดินสองเท่า, หัวเราะสามเท่า, และรักโดยไม่ต้องวัด Tibetan Proverb

 • One of the greatest tragedies in life is to lose your own sense of self and accept the version of you that is expected by everyone else. โศกนาฏกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนๆ หนึ่งคือการสูญเสียความรู้สึกเป็นตัวเองของตนเองไปและยอมรับอีกเวอร์ชั้นหนึ่งของตัวเองที่ถูกคาดหวังโดยผู้อื่น K.L. Toth

 • The real drive to understand the self, though, comes not from the need to develop treatments, but from a more deep-seated urge that we all share: the desire to understand ourselves. Once self-awareness emerged through evolution, it was inevitable that an organism would ask, ― Who am I? Across vast stretches of inhospitable space and…

 • Antonio Damasio

  แอนโตนิโอ ดามาซิโอ (Antonio Rosa Damasio) somatic marker hypothesis  ดามาซิโอ เกิดเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 1944 ที่กรุงลิสบอน, ประเทศโปตุเกส 1974 จบปริญญาเอกด้านการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยลิสบอน (University of Lisbon) ระหว่างที่ศึกษาอยู่ได้มีโอกาศไปทำงานที่สถาบันอฟาเซีย (Aphasia Research Center) ในบอสตัน สหรัฐฯ โดยได้ทำงานร่วมกับ ดร.นอร์แมน (Norman Geschwind) ที่กำลังทำวิจัยระบบประสาทเกี่ยวกับพฤติกรรม กลับมาทำงานที่แผนกระบบประสาท โรงพยาบาลซานต้า มาเรีย (Hospital de Santa Maria) 1987 รับตำแหน่งคณะบดีของคณะศัลยประสาท มหาวิทยาลัยไอโอว่า (University of Iowa) 1990 ตั้งสมมุติฐานเรื่อง Somatic marker hypothesis สันนิษฐานว่า ร่างกายมีส่วนช่วยในกระบวนการตัดสินใจ (decision) ดร.ดามาซิโอ เห็นว่า…

 • Pyrrho

  ฟีร์โร(Πύρρων ο Ηλείος) Skepticism ฟีร์โรเกิดราวปี 365-360 B.C. ในเมืองอีลิส (Elis) เมืองชายฝั่งทะเลไอโอเนียน  พ่อของเขาชื่อเพลียสตาร์ชัส (Pleistarchus)  ไพร์โรมีน้องสาวชื่อฟีลิสต้า (Philista)   แรกเริ่มนั้นไพร์โรเป็นศิลปินเขียนรูปภาพแต่ว่าต่อมาได้เปลี่ยนมาชอบปรัชญา  ไพร์โรได้เรียนหนังสือกับดิโอจิเนส (Diggenes Laetius) , ไบรซัน (Bryson of Achaea) ซึ่งทั้งสองสอนแนวปรัชญาตามแบบโสเครตีส (Socrates) ต่อมาไพร์โรได้มาเรียนกับอนาซาร์ชุส (Anaxarchus) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเดโมคริตัส (Demecritus) จากบันทึกของดิโอจิเนส ได้บอกว่าไพร์โรนั้นเป็นศิลปินคนแรกที่ภาพเขียนของเขาถูกนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศกาลของเมืองอีลิส ไพร์โรและอนาซาร์ชุสได้มีโอกาสติดตามกองทัพของอเล็กซานเดอร์ (Alexandere the Great) ขณะที่ยกทัพไปอินเดีย ซึ่งเล่ากันว่าเขาได้พูดคุยกับนักปราญช์อินเดียที่ไม่ใส่เสื้อผ้า (Gymnosophists) ซึ่งว่ากันว่าอาจจะทำให้ไพร์โรได้รับอิทธิพลทางความคิดมาจากอินเดีย เมื่อกลับมายังกรีก เขาจึงได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่โดยสอนแนวคิดแบบ Skepticism ซึ่งเห็นว่าองค์ความรู้ของมนุษย์นั้นไม่แน่นอนหลายอย่าง ทั้งขึ้นอยู่กับมุมมอง ความรู้อาจจะถูกต้องแค่ในช่วงเวลาหนึ่ง  Skepticism จึงมีความเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะไปถึงความรู้ที่แท้จริง ฟีร์โรสอนว่า เราต้องตั้งคำถามสามข้อ 1. สิ่งนั้นมันคืออะไร-เกิดขึ้นได้อย่างไร 2. สิ่งนั้นเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร  และ…

 • Henry Arnold

  เฮนรี่ อาร์โนล์ด (Henry Harley Arnold) ผู้ร่วมก่อตั้ง RAND corporation แฮพ (“Hap”) เกิดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 1886 ในแกลดไวน์, เพนซิลวาเนีย (Gladwyne, Pennsylvanis) สหรัฐอเมริกา พ่อของเขาชื่อเฮอร์เบิร์ต (Herbert Alonzo Arnold) เป็นแพทย์ทหาร และแม่ชื่อแอนนา (Anna Louise) เธอมาจากครอบครัวที่มีพื้นฐานเป็นเกษตรกร แต่ว่าเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั้งจบมัธยมปลาย เมื่อเกิดสงครามระหว่างสเปนและอเมริกา (Spanish-American War) พ่อของแฮพอาสาเข้าไปเป็นแพทย์ให้กับกองทัพเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania National Guard) ขณะนั้นแฮพมีอายุเพียง 11 ปี เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยมโลเวอร์มีเรียน (Lower Merion High Schooled) ในอาร์ดมอร์ (Ardmore, PY) 1903 หลังจบ ม.ปลาย ได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมทหารเวสต์พอยต์ (United States Military at…

Don`t copy text!