Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

The Yiwu Zhi (异物志)

The Yiwu Zhi (异物志)

https://www.youtube.com/watch?v=szjeeN4Fa6U

อี้วู่จือ (异物志) หรือ บันทึกสิ่งของจากต่างชาติ (The Record of Foreign Matters

) หรือ บันทึกของหายาก (Records of Rarities) เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดย หยาง ฟู (杨孚,Yang Fu) ซึ่งเป็นขุนนางในราชสำนักของฮั่นตะวันออก ( Eastern Han Dynasty, 23-220 AD)

หนังสือนี้บันทึกถึงสิ่งต่างๆ หลายอย่างอาทิเรื่องของ พืช (ฝ้าย, สำลี, โพธิ์, มินต์เกาหลี) , ผัก, ผลไม้ (มะพร้าว, มะกอก, อาร์บุตัส, อ้อย) , สัตว์ (กอริลล่า, ช้าง, แรด, ลิง, นกยูง) , แมลง, และปลา รวมถึงเรื่องเรืองราวของคนพื้นเมือง, วัฒนธรรม 

มันเทศ (Sweet Potato) ในประเทศจีนมาจากไหน ?

มันเทศ (Ipomoea Batatas L.) หรือในภาษาจีนเรียก กันชู (甘薯, gānshǔ) ข้อมูลที่ยอมรับกันทั่วไปบอกว่าเข้ามาในประเทศจีนในช่วงปลายราชวงศ์หมิง (Ming dynasty, 1368-1644)

แต่นักประวัติศาสตร์บางท่านเชื่อว่ามันเทศมีอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้ว โดยอ้างจาก หนังสืออี้วู่จือ ที่ หยาง ฟู เขียเอาไว้ว่า “มันเทศนั้นดูคล้ายกับเผือก และเนื้อของมันนั้นขาวเหมือนไขมันหมู … คนทางใต้กินกันเหมือนเป็นข้าว” 

หมู่เกาะสแปรตลี่ (Spratly Islands) หรือ จีนเรียกหมู่เกาะหนานชา (南沙群, Nansha Islands) เป็นของจีนมาแต่โบราณ ?

อี้วู้จือ บันทึกถึงหมู่เกาะสแปตลี่ย์ เอาไว้ว่า “หมู่เกาะหนานชา นั้นเป็นเกาะเล็กๆ หลายเกาะ, มีเกาะทราย, ปะการัง และที่เป็นหาดอยู่ในทะเลจีนใต้ น้ำแถวนั้นตื้น มีหินผาและก้อนหินที่มีพลังแม่เหล็ก”

อี้วู้จือ จึงเป็นอีกหลักฐานที่จีนใช้อ้างกรรมสิทธิในหมู่เกาะพิพาท

Don`t copy text!