Robert Stickgold
Robert Stickgold

Robert Stickgold

โรเบิร์ต สติกโกล์ด (Robert Stickgold)

ผู้เขียน When Brains Dream ร่วมกับ แอนโตนิโอ้ ซาดร้า (Antonio Zadra)

เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 1945 ในชิคาโก้

เขาจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ก่อนท่จะมาเรียนต่อปริญญาเอกด้านชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน (University of Wisconsin-Madison) 

2009 เขียน The Neuroscience of Sleep

2021 เขียน When Brains Dream ร่วมกับ แอนโตนิโอ้ ซาดร้า (Antonio Zadra) ซึ่งพวกเขาได้แนวคิด NEXTUP – Network Exploration to Understand Possibilities เป็นแนวคิดที่ว่า ความฝันเป็นกระบวนการในการสกัดเอาความรู้หรือข้อมูลออกมาจากความทรงจำ 

ปัจจุบันเป็นโรเบิร์ต ดำรงตำแหน่งศาสตร์จารย์สาขาจิตเวช ที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!