Multiculturalism fail : David Cameron

นายกรัฐมนตรีอังกฤษเดวิท คาเมรอน บรรยายในมิวนิค 5 กุมภาพันธ์ แปลจากฉบับภาษาอังกฤษในเว็บไซด์ Number10.gov.uk วันนี้ ผมต้องการที่จะโฟกัสปัญหาการก่อการร้าย ก่อนอื่น ขอชี้ปัญหาให้เห็นประเด็นบางคนวิจารณ์ว่ายุทธศาสตร์ป้องกันและความมั่นคงของอังกฤษ ทำให้ประเทศลดบทบาทตัวเองในเวทีโลกซึ่งผมจะขยายความให้ทราบความจริงแน่นอน , พวกเรากำลังประสบกับการขาดดุลงบประมาณ แต่ว่าเราจำเป็นต้องมั่นใจว่าระบบป้องกันประเทศของเราเข้มแข็ง อังกฤษจะยังคงต้องใช้งบประมาณให้ตรงเป้า 2% เพื่อใช้จ่ายเรื่องความมั่นคง เราให้งบประมาณกองทัพสูงเป็นอันดับสี่ของโลก ขณะเดียวกัน เราก็ใช้จ่ายมันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง…

Continue Reading →

Tomb of Prophet Zechariah founded

นักโบราณคดีอิสราเอล คนพบหลุมฝังศพที่คาดว่าน่าจะเป็นของ นักพยากรณ์ เซคชาเรียช (Prophet Zechariah) ในซากโบสถ์ที่มีอายุกว่า 1500 ปี ใกล้กรุงเยรูซาเรม ซึ้งภายในโบราณสถานที่ถูกขุดพบนี้ พบโมเสค และเสาหินอ่อน ซึ่งน่าจะสร้างในยุคไบเซนไทน์ เซคชาเรียช เป็นผู้พยากรณ์ตามบันทึกในคำภีร์ฮิบรู เป็นผู้เขียนหนังสือ Book of Zechariah…

Continue Reading →

Princess Frog

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีอาณาจักรอยู่แห่งหนึ่ง ซึ่งพระราชามีโอรสอยู่สามพระองค์ ซึ่งต่างก็ล้วนเจริญพระชน จนเป็นชายหนุ่มรูปงาม อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาทรงเรียกโอรสทั้งหมดให้เข้าเฝ้า แล้วรับสั่งว่า “โอรสข้า , พวกเจ้าจงไปทำคันธนูมาคนละอันสำหรับตัวพวกเจ้า จากนั้นจงใช้มันยิงลูกศรออกไป หากว่ามีหญิงคนใดที่นำลูกศรของเจ้ากลับมา นางคนนั้นจะได้เป็นภรรยาของเจ้า แต่หากลูกศรของใครไม่ได้ถูกนำกลับมา เขาคนนั้นจะห้ามแต่งงาน” โอรสองค์โต ทรงยิงลูกศรออกไป และเจ้าหญิงคนหนึ่งก็นำลูกธนูนั้นกลับมา โอรสองค์กลาง…

Continue Reading →