Stepan Bandera

สเตปาน อันเดรโนวิช บันเดร่า (ยูเครน : Степан Андрійович Бандера ,Stepan Bandera) นักการเมืองชาวยูเครน เป็นแกนนำกลุ่มชาตินิยมชนชาติยูเครน OUN (ยูเครนОрганізація Українських Націоналістів,Organization of Ukranian Nationalists) หรือบางที่เรียกว่าเป็น…

Continue Reading →

Duma 1905-1917

ประวัติศาสตร์รัสเซียส่วนหนึ่งที่พบว่าคนไทยส่วนใหญ่สนใจ แต่เข้าใจผิดกันมาก คือการปฏิวัติของพรรคบอลเชวิค ในปี 1917 โดยเลนิน ซึ่งจำนวนไม่น้อยเข้าใจความหมายของคำว่า บอลเชวิค ที่แปลว่า “เสียงส่วนใหญ่” เลยทำให้สับสนว่าพรรคบอลเชวิคได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฏรณ์ในเวลานั้นไปด้วย ซึ่งความจริงแล้ว พรรคบอลเชวิค หรือในฐานะส่วนหนึ่งของพรรคแรงงานสังคมนิยมประชาธิปไตย (RSDP, Russian Social Democratic Party) เป็นเพียงเสียงส่วนน้อยมากในสภาผู้แทนราษฏร์ในเวลานั้น…

Continue Reading →

HongKong for first time ,has minimum wage

รัฐสภาฮ่องกงประกาศใช้กฏหมายว่าด้วยอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยกำหนดอัตราค่าแรงขั้นต่ำไว้ที่ 28 ดอลล่าห์ฮ่องกง หรือ 3.6  ดอลล่าห์สหรัฐ ประมาณ 108 บาทต่อชั่วโมง โดยจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป ข้อมูลจาก Heritage Fundation บอกว่า ฮ่องกงมีประชากร 1.8 ล้านคนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเส้นความยากจน…

Continue Reading →