ริชาร์ฺด ค๊อคส์ (Richard Cocks) เขาเป็นผู้ดูแลโรงงานของบริษัท British East India Company ที่ฮิราโดะ (Hirado) ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1613 ซึ่งมีการสร้างโรงงานขึ้นครั้งแรก จนถึง 1623 ซึ่งโรงงานถูกปิดตัวลง , ริชาร์ดเป็นผู้เขียน Diary  of Richard Cocks ริชาร์ด เข้าพิธีแบ๊พติสต์ ในวันที่ 20 มกราคม 1565 ในสตาฟฟอร์ดไชร์ (Staffordshire, England) พ่อของเขาชื่อโรเบิร์ต (Robert) เป็นผู้พิพากษา (bailiff) ทำงานให้กับบารอนแห่งสตาฟฟอร์ด (Baron of Stafford) ส่วนแม่ของเขาชื่อว่าเฮเรน (Helen) โดยที่ริชาร์เป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน  เมื่อโตขึ้นมาริชาร์ดมาฝึกทำงานกับวิลเลี่ยม เฮเว็ตต์ (William Hewett) ในเมืองเดอร์บี่ไชร์ (Derbyshire) ซึ่งทำให้เขาได้เรียนรู้การทำธุรกิจและการค้า 1597 ย้ายมาอยู่ที่เบย์ออน์ (Bayonne, France) ในฝรั่งเศส 1612 บริษัทอีสต์อินเดีย (English East India Company)  ได้ส่งจอห์น ซาริส (John Saris) ออกเดินเรือ โดยใช้เรือโคล์ฟ (Clove) ออกเดินทางจากอังกฤษมีจุดหมายที่ญี่ปุ่น ซึ่งเรือโคล์ปเป็นเรือลำแรกของอังกฤษที่เดินทางไปญี่ปุ่น  ซึ่งริชาร์ดได้ร่วมในการเดินทาครั้งนี้ด้วย 1613 เรือโคล์ฟเดินทางมาถึงเมืองฮิราโดะ (Hirado) ซึ่งบริษัทอีสต์อินเดีย (English East India Company)…