Japan
Japan

Richard Cocks

ริชาร์ฺด ค๊อคส์ (Richard Cocks) เขาเป็นผู้ดูแลโรงงานของบริษัท British East India Company ที่ฮิราโดะ (Hirado) ญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 1613 ซึ่งมีการสร้างโรงงานขึ้นครั้งแรก จนถึง 1623 ซึ่งโรงงานถูกปิดตัวลง , ริชาร์ดเป็นผู้เขียน Diary  of Richard Cocks ริชาร์ด …

Don`t copy text!