Quotes

💭 Yoshua Bengio

💭 What makes humans different from many other animals is how much we learn versus how much is innate at the start สิ่งที่บอกว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่น คือ เราได้เรียนรู้มากขึ้นเท่าไรเมื่อเทียบกับความสามารถที่มีมาโดยกำเนิด ― Yoshua Bengio, Martin Ford’s Architect of Intelligence

0
Read More

💭 Nassim Nicholas

When you develop your opinions on the basis of weak evidence, you will have difficulty interpreting subsequent information that contradicts these opinions, even if this new information is obviously more accurate. เมื่อคุณพัฒนาความคิดเห็นขึ้นมาจากข้อมูลที่ผิวเผิน, คุณจะพบว่ามันยากมากที่จะเข้าใจความหมายของข้อมูลอื่นซึ่งมาที่หลังและขัดกับความคิดเห็นของคุณ แม้ว่าข้อมูลใหม่นั้นดูจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าก็ตาม Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan

0
Read More

💭 Antonio Damasio

We are not thinking machines that feel, rather, we are feeling machines that think. พวกเราไม่ใช่เครื่องจักรคิดได้ที่มีความรู้สึก แต่คล้ายว่า พวกเราคือเครื่องจักรมีความรู้สึก ที่คิด Antonio Damasio

0
Read More

💭 Hannah Arendt

Before mass leaders seize the power to fit reality to their lies, their propaganda is marked by its extreme contempt for facts as such, for in their opinion fact depends entirely on the power of man who can fabricate it. ก่อนที่ผู้นำจะสามารถมีอำนาจจนกระทั้งทำให้ความจริงเข้ากันได้กับคำที่โกหกที่เขาสร้าง, คำชวนเชื่อที่เขาสร้างจะต้องสุดขั่ว เหยียดหยามความจริง เช่น บอกว่าความจริงคือสิ่งขึ้นอยู่กับพลังอำนาจของคนที่สามารถจะตัดต่อมันขึ้นมาได้เท่านั้น Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism

0
Read More

💭 Lee McIntyre

💭Our inherent cognitive biases make us ripe for manipulation and exploitation by those who have an agenda to push, especially if they can discredit all other sources of information. สามัญสำนึกที่เอนเอียงของพวกเราทำให้เราเองสุกงอม ง่ายสำหรับการถูกปลุกปั่นและเอารัดเอาเปรียบโดยใครก็ตามที่มีวาระที่จะเด็ดเรา , โดยเฉพาะเมื่อพวกเขาสามารถที่จะดิสเครดิตข้อมูลของฝ่ายตรงข้าม Lee McIntyre, Post-Truth

0
Read More

💭

We don’t come into this world to find answers, but to ask questions. We grope around, as it were, in perpetual darkness, and it’s only if we’re very lucky that we sometimes see a little flicker of light. And only with a great deal of courage or persistence or stupidity – or , best of all, all three at once – can we make our mark here and there indicate the way. พวกเราไม่ได้เกิดมาบนโลกนี้เพื่อพบคำตอบ, แต่เพื่อตั้งคำถาม เหมือนเราคลำทางในความมืดที่ไม่สิ้นสุด, ถ้าโชคดีหน่อยเราถึงจะได้เจอกับแสงไฟที่ริบหรี่ ต้องมีความกล้า ความอดทน, ความโง่ หรือถ้าดีที่สุดก็สามอย่างพร้อมๆ…

0
Read More

💭

Victims recite problems, leaders provide solutions. เหยื่อเล่าปัญหา, ผู้นำบอกทางออก Robin S. Sharma, The Leader Who Had No Title

0
Read More

💭

Sometimes success isn’t about making the right decision, it’s more about making some decision. บางครั้งความสำเร็จไม่ใช่เกี่ยวกับการตัดสินใจที่ถูกต้อง, แต่เกี่ยวกับการตัดสินใจ Robin S. Sharma, The Leader Who Had No Title

0
Read More

💭

A person is a person through other persons. None of us comes into the world fully formed. We would not know how to think, or walk, or speak, or behave as human beings unless we learned it from other human beings. We need other human beings in order to be human. I am because other people are. A person is entitled to a stable community life, and the first of these communities is the family. มนุษย์มีความเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ผู้อื่น ไม่มีใครเลยที่เกิดมาบนโลกใบนี้อย่างสมบูรณ์ พวกเราไม่มีใครรู้ว่าจะคิดอย่างไร เดินอย่างไร พูดอย่างไร…

0
Read More
Yandex.Metrica
Don`t copy text!