💭 How do you cause people to believe in an imagined order such as Christianity, democracy or capitalism? First, you never admit that the order is imagined. คุณจะทำให้อย่างไรให้คนยอมรับกฏเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากจิตนาการ อย่าง ศาสนา, ประชาธิปไตย, หรือ ทุนนิยม ? ข้อแรก ... ต้องไม่ยอมรับว่ากฏเกณฑ์เหล่านั้นเป็นแค่จิตนาการ - Yuval Noah Harari, Sapiens: A Brief History of Humankind

Childhood-2030

โปรแกรม Childhood2030 เป็นโครงการที่เรียกว่าเป็น นวัฒกรรมใหม่ในการพัฒนาบุคลากรของประเทศรัสเซีย นอกจากนั้นยังเป็น “ไม้แข็ง” ที่ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของรัสเซีย โครงการนี้ยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ เพื่ยงแต่เมื่อมีการเปิดตัวออกมา ก็เจอคอมเม้นต์อย่างหนักจากสังคม ซึ่งหากโครงการนี้ถูกผลักดันให้กลายเป็นกฏหมายได้จริง ๆ ก็น่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับรัสเซียในอนาคต กับ  เยาวชนในอีก 30 ปีจากนี้ โครงการ Детство-2030 (Chilhood-2030) เป็นโครงการที่อยู่บนพื้นฐานการวิจัยด้านสังคม-เศรษฐกิจ (socio-economic) ภายใต้คำสั่งประธานาธิบดี พัฒนามากจากโครงการ My Gernation (www.moe-polelenie.ru) เพื่ออนาคต-ของประเทศในระยะกลาง  ซึ่งคนส่วนใหญ่ยอมรับโดยปริยายว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่่นอน แต่ความเป็นจริงแล้วปัจจัยสำคัญที่กำหนดอนาคตคือการวางรากฐานในปัจจุบัน ซึ่งทำให้โครงการนี้สนใจในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย “เยาวชน” เป็นกลุ่มเป้าหมาย มาตราการของโครงการนี้ หลายประเด็นกลายถูกวิภาคพิจารย์ อย่างหนัก โดยเฉพาะประเด็นที่ทำลายสถาบันครอบครัวของรัสเซีย แม่หลายคนถึงกับบอกว่า ถ้ารู้ว่าจะมีมาตรการอย่างนี้ เธอคงไม่ได้กำเนิดลูก   – ผู้ปกครองจะต้องเข้าโปรแกรมการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขัน (ความสามารถในการพัฒนาบุตร) หากว่าผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์ซึ่งต่ำกว่าที่กำหนดไว้ ผู้ปกครองจะสูญเสียสิทธิในการดูแล “ลูก” และเด็กจะต้องไปอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐ – โครงการนี้ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการกำจัดผู้ปกครองที่ไร้ความสามารถ(стерилизация некомпетентных родителей) ในขณะเดียวกันก็สร้างเด็กที่กลายเป็นเหมือนหุ่นยนต์ เพราะว่าเด็กจะต้องปรับตัวให้ได้กับผู้ดูแลใหม่ ไม่ว่าจะถูกส่งไปที่ไหน เด็กๆจะต้องสามารถปรับปรุงพฤติกรรมให้เข้ากับสังคมแวดล้อมให้ได้ โดยไม่อาจหลีกเลี่ยง – เป็นเหมือนโครงการที่สร้างศูนย์อำนาจจากจิต(Phychological Centers) เวลาเด็กมีปัญหาจะไม่ปรึกษาพ่อแม่แต่จะเอาปัญหาไปบอกกับศูนย์แห่งนี้ แต่ในอนาคตเรียกศูนย์นี้กว่าเป็น ศูนย์การศึกษาร่วม “educational community” เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันแทน -ทำให้เกิดเด็กหุ่นยนต์ (чипизация) ซึ่งเด็กที่มีความสามารถ จะถูกนำมาพัฒนายีนส์หรือฝังชิป เพื่อเพิ่มขึดความสามารถ และเข้าสู่ระบบการบริหารโดยศูนย์ความคุม ทำให้รัฐประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแล และเพืื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  Foresight เทคโนโลยี เบื้องหลังโปรเจค เยาวชน2030 ก็คือเทคโนโลยีที่ได้ประเมินอนาคต สำหรับปัจจัย วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, เศรษฐกิจ, และสังคม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทิศทางของประเทศ ผู้ริเร่ิมโครงการคิดว่าเป็นเทคโนโลยี…

0
Read More

IBM foresight 2015

IBM คาดการณ์เทคโนโลยี 5 อย่างที่จะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้างหน้า Next 5 in 5 หรือว่าภายในปี 2015   3-D cellphones โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแสดงภาพสามมิติ หรืออาจจะเป็นภาพโฮโลแกรม ซึ่งรวมถึงกล้องถ่ายภาพสามมิติจะถูกนำไปติดตั้งบนโทรศัพท์มือถือทุกรุ่น  energy-dense metal batteries แบตเตอรี่ที่จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกว่า 10 เท่า และใช้แค่อากาศในการชาร์ตพลังงาน ซึ่งแบตเตอรี่จะมมีขนาดเล็กและเบามาก จนสามารถทำไปใส่ในอุปกรณ์ทุกอย่างตั้งแต่รถยนต์และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอนาคตอุปกรณ์อย่างโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่ต้องนำไปชาร์ตไฟอีกเลย เหมือนกับนาฬิกาในปัจจุบันที่ทำงานได้ และสามารถสร้างพลังงานให้กับตัวเองโดยการใช้พลังงานจลน์จากการเคลื่อนไหลของข้อมือ Personalized Commutes เทคโนโลยีที่สื่อสารกับแต่ละบุคคลโดยเฉพาะและสามารถบอกเส้นทาง ถนน ที่สามารถเดินทางได้สะดวกที่สุด ซึ่งพัฒนาจากระบบบอกการจราจลในปัจจุบัน แต่จะใช้แบบฟอร์มทางคณิตศาสตร์มาช่วยคำนวณโดยใช้ ลักษณะนิสัย พฤติกรรม ของบุคคลมาเป็นตัวแปรในการคำนวณด้วย เพื่อให้ได้เส้นทางที่ปลอดภัยที่สุด walking sensor “คุณไม่ต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ คุณก็ปกป้องโลกได้ ” , IBM เซ็นเซอร์ขนาดเล็กที่จะติดไว้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เราใช้ในทุกวันนี้ เพื่อช่วยให้ข้อมูลแก่นักวิทยาศาสตร์ ในการต่อต้านสภาวะอากาศเปล่ียนแปลง ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่กำลังตกอยู่ในอันตราย การย้่ายถิ่นของพืชและสัตว์ที่ีเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์เดิม ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถได้ข้อมูลแบบ real time สำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม  “ทุกคนจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ – Whole Class of citizen Scientists” ,IBM Recycle Energyไอบีเอ็ม คาดการณ์ว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถค้นพบวิธีการณ์ใหม่ในการใช้พลังงานที่เราใช้้เพื่อการปรับอากาศ เช่น เครื่องทำความร้อน แอร์คอนดิชั่น ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ เพราะว่าระบบปัจจุบันการปรับอากาศ สูญเสียพลังงานส่วนใหญ่ไปกับบรรยากาศโดยรอบ

0
Read More

1812 : little-know facts

1812 War: little-known facts Tags: History, War of 1812, Russia, World Kharlamova Maria 20.12.2010, 15:19 Some such facts are odd enough but true, while others prompt many to rethink the events pertaining to the 1812 war. The 16th century reputed seer Nostradamus, for example, is thought to have predicted the birth of Napoleon and all that it implied. In a bizarre twist of events, the manuscript was later discovered and handed over to Bonaparte after he came to power in…

0
Read More

Human Right court sue Russia

Strasbourg court fines Russia $171,000 in Chechen cases 19:14 21/12/2010 The European Court of Human Rights (ECHR) fined Russia a total of 130,000 euros ($171,000) on Tuesday for the abduction of a Chechen man and inefficiently investigating the death of two Chechen children in a missile attack.>> Other news of the day ศาลมนุษย์ชนสหภาพยุโรป ตัดสินปรับเงินรัสเซีย จำนวน 130,000 ยูโร ในคดีเกี่ยวกับสงครามเชชเนีย ซึ่งชายชาวเชชเนียถูกลักพาตัวและกรณีที่เด็กสองคนถูกถูกลูกหลงจากจรวดมิสไซด์ นาย คามิด มูกาเยฟ (Khamid Mukayev) ถูกเจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียลักพาตัวไป ระหว่าที่ปฏิบัติการในเชชเนีย (Katyr-Turt,Chechen) เมื่อกันยายน ปี 2004 โดยญาติของเขาและผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือแก่ศาลในการสอบสวนส่วนเด็กสองคนที่เสียชีวิตเกิดขึ้นในปี 2000 ระหว่างเดินทางจากโรงเรียนเพื่อกลับบ้าน ศาลตัดสินว่ารัสเซียไม่พยายามสืบสวนหาสาเหตุอย่างเพียงพอ จากการที่เจ้าหน้าที่ทำการสอบสวนแต่ว่าไม่เคยแจ้งความก้าวหน้าคดีให้แก่ญาติของเด็กที่เสียชีวิต และทางการรัสเซียปฏิเสธการร้องขอข้อมูลของศาลโดยอ้างกฏหมายภายใน อย่างไรเสียศาลไม่ได้ตัดสินเจ้าเจ้าหน้าที่ทหารรัสเซียเป็นผู้สังหารรัสเซียมีเวลาสามเดือนที่จะยืนอุทรณ์ต่อศาล

0
Read More

Roscosmos launch Earth Map

Russia Federal Space Agency (Roscosmos) coming soon open the map service like Google Earth base on geo photos of russian satellites at geoportal.ntsomz.ru accord to interfax’s report. รอสคอสมอส องค์การอวกาศรัสเซีย เตรียมเปิดให้บริการแผนที่ดาวเทียมคล้ายกูเกิ้ลเอิร์ธ จากรายงานของสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ โดยดูได้ที่เว็บไซด์ geoportal.ntsomz.ru ซี่ง  ntsomz เป็นเว็บของรอสคอสมอส ที่ปกติให้บริการภาพถ่ายดาวเทียม และทำนายความเป็นไปได้ของการเกิดแผ่นดินไหว โดยการศึกษาเกียวกับ seismic  (คลื่น และความยืดหยุ่นต่างๆ ทั้ง อากาศ แผ่นดิน น้ำ )

0
Read More

Lunar Eclipse , 21 Dec

ในคืนนี้จะเกิดปรากฏการ จันทรคลาส (Lunar Eclipse) ซึ่งมีความพิเศษกว่าจันทรคลาสก่อนหน้านี้ ในรอบ คือ จากการตรวจสอบย้อนเวลากลับ 2000 ปี จากนักดาราศาสตร์สหรัฐ Geoff Chester  แห่ง Naval Observer นี้เป็นครั้งแรกในรอบ เกือบ 400 ปี หรือที่ถูก คือ 372 ปี นับตั้งแต่ 21 ธันวาคม 1638 ที่เกิดจันทรคลาส บนวันเดียวกันในปฏิทิน และเกิดในช่วงเวลาที่เรียกว่า winter solstice (ภาษาไทย เรียกว่า เหมายัน) ซึ่งกลางคืนจะมีระยะเวลายาวนานกว่ากลางวัน (Solstice ภาษาไทยเรียก อายัน) ใครที่สามารถมองเห็นจันทรคลาส แบบเต็มดวง จะสามารถมองเห็นได้ใน ทวีปอเมริกากลาง,หมู่เกาะแปซิฟิก,คัมซัคกา(รัสเซีย),ไอแลนด์,กรีนแลนด์

0
Read More

1812 : Napoleon and Holy See (2)

1812.Napoleon and the Holy See. Part Two Tags: History, War of 1812, Russia, World 17.12.2010, 12:10 However ironic Napoleon may have been about “religions for all”, he was nonetheless a believer, he believed in what he called “my star”. He once told Cardinal Fesch that he could actually see his star, which was leading the way. That was his personal form of religion. Perhaps, it was a sort of star fever, but how could a man avoid it if in…

0
Read More

1812 : Napoleon and Holy See (1)

1812.Napoleon and the Holy See. Part One Tags: History, War of 1812, Russia, World 15.12.2010, 09:07 It is held that Napoleon was finally defeated because of his military campaigns against Britain, Spain and Russia. But he fought yet another war, of which the results we clearly underestimate as materialistically minded people. That was a war against the Pope, and, in his person, against the Catholic Church, and possibly, and unwittingly, even against God proper, whom Napoleon saw as a competitor,…

0
Read More

Railgun

Railgun – a 21st-century weapon 17:30 16/12/2010 In the opinion of the U.S. military, electromagnetic weapons have the potential to replace conventional artillery in the near future.>> Other news of the day กองทัพเรือสหรัฐสร้างสถิติ ในการทดสอบอาวุธปืนที่มีอาณุภาพสูงสุดในโลก ที่เมือง  Dahlgren ในเวอร์จิเนีย เมื่อ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยกระสุนน้ำหนัก 9 กิโลกรัม ถูกส่งด้วยกระแสไฟฟ้า 33 ล้านจูล สามารถชนเป้าหมายที่ห่างออกไป 160 กิโลเมตรได้อย่างแม่นยำ ด้วยความเร็ว 5 มัค 

0
Read More

Google Body Browser

กูเกิลนำเสนอแผนที่กายวิภาคของมนุษย์ เบต้่า (Lab) เรียกว่าBodyBrower  โดยให้ข้อมุลแบบ 3 มิติ ผู้ที่ใช้งานได้ จะต้องดาวโหลดเว็บบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุดก่อน หรือมีบราวเซอร์ที่สนับสนุน WebGL (Firefox 4.0b1  ,Safari with Snow Leopard) WebGL พัฒนาโดย Khornos เป็นส่วนหนึ่งของภาษา HTML5 โดยเชื่อต่อผ่าน DOM  เพื่อการให้แสงแบบสามมิติ โดยพัฒนาบนพื้นฐานของกราฟฟิก OpenGL

0
Read More
Yandex.Metrica
Don`t copy text!