Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Adlerian

  • Alfred Adler

    อัลเฟรด แอ๊ดเลอร์ (Alfred W. Adler) Individual psychology (Adlerian psychology) แอ๊ดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1870 ในรูดอลฟ์เชม (Rudolfsheim-Fünfhaus) ใกล้กับกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (rudolfsheim, Vienna, Austria-Hungary) เขาเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน พ่อของเขาเป็นพ่อค้าข้าวเชื้อสายยิว ลีโอโปลด์ (Leopold Adler) กับพอลลีน (Pauline Beer) ตอนเล็กแอ๊ดเลอร์มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ทำให้เขาเริ่มเดินได้ช้า ต้องรอจนกระทั้งอายุสี่ขวบกว่าจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมอีกจนเกือบจะเสียชีวิต  นั้นเป็นแรงพลักดันทำให้เขามีความฝันที่จะเป็นหมด เขาเข้าเรียนระดับมัธยมที่เฮอร์นัลเซอร์จิมเนเซียม (Hernalser Gymnasium) 1888 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) เขาเลือกเรียนเฉพาะทางด้านจักษุ ระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เขาได้พบกับเรียซ่า (Raisa Timofevna Epstein) นักศึกษาชาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาทั้งคู่แต่งงานกัน 1895 จบการศึกษา หลังจากนั้นเขาเริ่มทำงานเป็นจักษุแพทย์แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาฝึกที่จะเป็นแพทย์รักษาทั่วไป  1897 แต่งงานกับเรียซ่า…

  • Alfred Adler

    อัลเฟรด แอ๊ดเลอร์ (Alfred W. Adler) Individual psychology (Adlerian psychology) แอ๊ดเลอร์ เกิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1870 ในรูดอลฟ์เชม (Rudolfsheim-Fünfhaus) ใกล้กับกรุงเวียนนา, ออสเตรีย-ฮังการี (rudolfsheim, Vienna, Austria-Hungary) เขาเป็นลูกคนที่สามในพี่น้องทั้งหมดหกคน พ่อของเขาเป็นพ่อค้าข้าวเชื้อสายยิว ลีโอโปลด์ (Leopold Adler) กับพอลลีน (Pauline Beer) ตอนเล็กแอ๊ดเลอร์มีอาการป่วยด้วยโรคกระดูกอ่อนในเด็ก (rickets) ทำให้เขาเริ่มเดินได้ช้า ต้องรอจนกระทั้งอายุสี่ขวบกว่าจะสามารถเดินได้ แต่ก็ต้องล้มป่วยด้วยโรคปอดบวมอีกจนเกือบจะเสียชีวิต  นั้นเป็นแรงพลักดันทำให้เขามีความฝันที่จะเป็นหมด เขาเข้าเรียนระดับมัธยมที่เฮอร์นัลเซอร์จิมเนเซียม (Hernalser Gymnasium) 1888 เขาเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) เขาเลือกเรียนเฉพาะทางด้านจักษุ ระหว่างที่เรียนอยู่ที่นี่เขาได้พบกับเรียซ่า (Raisa Timofevna Epstein) นักศึกษาชาวรัสเซีย ซึ่งต่อมาทั้งคู่แต่งงานกัน 1895 จบการศึกษา หลังจากนั้นเขาเริ่มทำงานเป็นจักษุแพทย์แต่ว่าต่อมาก็เปลี่ยนมาฝึกที่จะเป็นแพทย์รักษาทั่วไป  1897 แต่งงานกับเรียซ่า…

Don`t copy text!