อองตวน กัลแลนด์ (Antoine Galland) ผู้แปล One Thousand and One Nights (Les mille et Une Nuits) เป็นภาษาฝรั่งเศส กัลแลนด์ เกิดวันที่ 4 เมษายน 1646 ในโรลล๊อต, พิคาร์ดี, ฝรั่งเศส (Rollot, Picardy, France)  เขาเสียพ่อไปตอนที่อายุ 4 ขวบ  กัลแลนด์เรียนหนังสือในโรงเรียนในเมืองโนยอน (Noyon) ซึ่งที่โรงเรียนมีการสอนภาษาลาติน, กรีก และฮิบรู  ซึ่งเขาเรียนอยู่ที่นี่ 10 ปี ก่อนที่จะศึกษาต่อที่ฟรานซ์คอลเลจ (Collège de France) 1670 ได้เข้าทำงานที่สถานทูตฝรั่งเศสในกรุงอีสตันบูล  1673 เดินทางไปซีเรียและเลแวนต์ (Levant)  ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้ทำให้เขารวมรวมเอาเอกสาร, งานเขียน และภาพวาดจำนวนมากจากพื้นถิ่นดังกล่าวมาได้จำนวนมาก 1677 เดินทางกลับไปยังเลแวนต์อีกครั้งหนึ่ง 1679 เดินทางไปเลแวนต์ไปอีกเป็นครั้งที่สาม โดยอาศัยไปกับเรือของบริษัทอีสต์อินเดียฝรั่งเศส (French East India Company) ซึ่งการเดินทางไปตะวันออกกลางครั้งนี้ เขาได้ศึกษาวรรณกรรมและภาษา ทั้งอารบิค, ตุรกี, และเปอร์เซีย เพิ่มเติม   1688 ช่วงปลายปีเขาได้เดินทางกลับมายังฝรั่งเศส เขาได้งานเป็นผู้ช่วยของเธเวน๊อต (Melchisédech Thévenot) ซึ่งเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดหลวง และยังได้เป็นผู้ช่วยของบาร์เธเลมี ดีเออเบล๊อต (Barthélemy d’Herbelot`) นักประวัติศาสตร์ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมตะวันออก  ซึ่งบาร์เธเลมี ดิเออเบล๊อตเป็นผู้ที่ริเริ่มในการเขียนหนังสือ Oriental…