ลุดวิก ฟอน มิเซส (Ludvig Heinrich Edler von Mises) นักเศรษฐศาสตร์  “Neo-Austrian School” เป็นที่รู้จักจาก แนวคิด Mises’s business cycle theory เป็นผู้ต่อต้านเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ เขามีผลงานที่มีชื่อเสียงอย่าง Human Action, Socialism มิเซส เกิดวันที่ 29 กันยายน 1881 ในเมืองเลมเบิร์ก, กาลิเซีย, จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (Lemberg, Galicia, Austria-Hungary) ซึ่งปัจจุบันเมืองที่เขาเกิดอยู่ในลวีฟ,ยูเครน (Lviv, Ukraine)  พ่อของเขาชื่อาเธอร์ (Arthur Edler von Mises) เขาเป็นวิศวกรในการก่อสร้างรางรถไฟ ของบริษัทเซอร์โนวิตซ์ (Czernowitz railway company) ตระกูลของเขาเป็นตระกูลเก่าแก่ พวกเขาได้รับพระราชทานตราประจำตระกูลจากจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ (Emperor Franz Josef I of Austria) ในปี 1881 โดยทรงพระราชทานให้กับเมเยอร์ มิเซส (Mayer Rachmiel Mises) ซึ่งเป็นปู่ทวดของมิเซส  ส่วนแม่ของมิสเซล ชื่ออเดล แลนเดา(Adele Landau) เธอเป็นญาติกับ ดร.โจคิม แลนเดา (Joachim Landau) ซึ่งเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งของออสเตรีย มิเซส มีน้องชายสองคน ชื่อริชาร์ด (Richard von Mises) และคาร์ล…