Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Cas-9

  • Jennifer Doudna

    เจนนิเฟอร์ เดาน่า (Jennifer Anne Doudna) โนเบลเคมี 2020 ร่วมกับ เอ็มมานูเอล คาร์เพนเทียร์ (Emmanuelle Charpentier) จากการค้นพบและร่วมพัฒนา CRISPR-Cas9  เจนนิเฟอร์ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1964 ในวอชิงตัน ดี. ซี.  จนอายุได้ 6 ปี ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย เพราะพ่อของเธอเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมอเมริกาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชน เจนนิเฟอร์สนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กเพราะว่าชอบที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าฝนโดยรอบชุมชนที่เธออาศัย และตอนเรียนประถม พ่อของเธอก็ได้ให้หนังสือ The Double Helix โดยเจมส์ วัตสัน (James Watson) ผู้ค้นพบ DNA ซึ่งหนังสือนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากเรียนชีวเคมี 1985 จบปริญญาตรีจากโปโมน่าคอลเลจ (Pomona College) ในแคลิฟอร์เนีย สามาชีวะเคมี  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) 1989 จบปริญญาเอกจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สาขา ชีวะเคมีและเภสัชศาสตร์โมลิกุล…

  • Jennifer Doudna

    เจนนิเฟอร์ เดาน่า (Jennifer Anne Doudna) โนเบลเคมี 2020 ร่วมกับ เอ็มมานูเอล คาร์เพนเทียร์ (Emmanuelle Charpentier) จากการค้นพบและร่วมพัฒนา CRISPR-Cas9  เจนนิเฟอร์ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1964 ในวอชิงตัน ดี. ซี.  จนอายุได้ 6 ปี ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย เพราะพ่อของเธอเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมอเมริกาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชน เจนนิเฟอร์สนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กเพราะว่าชอบที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าฝนโดยรอบชุมชนที่เธออาศัย และตอนเรียนประถม พ่อของเธอก็ได้ให้หนังสือ The Double Helix โดยเจมส์ วัตสัน (James Watson) ผู้ค้นพบ DNA ซึ่งหนังสือนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากเรียนชีวเคมี 1985 จบปริญญาตรีจากโปโมน่าคอลเลจ (Pomona College) ในแคลิฟอร์เนีย สามาชีวะเคมี  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) 1989 จบปริญญาเอกจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สาขา ชีวะเคมีและเภสัชศาสตร์โมลิกุล…

Don`t copy text!