เอ็ดเวิร์ด อเดลสัน (Edward H. Adelson) Adelson’s checker board illusion เกิดในปี 1952  1974 สำเร็จการศึกษาด้านฟิสิกส์และปรัชญาจากมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) 1979 จบปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) หลังจากนั้นได้รับทุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค (New York University) 1981 มาทำงานที่ RCA Laboratories  1984 ได้รับรางวัล Adolph Lomb Medal 1987 มาทำงานที่ Media Lab ของเอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology) 1995 ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์(John and Dorothy Wilson Professor of Vision Science) ที่เอ็มไอที เผยแพร่ภาพของ Check shadow illusion ภาพของกระดาษหมากรุกที่มีสีเทาอ่อนและเข้ม และมีเงาของทรงกระบอกผ่าน ซึ่งทำให้เกิดภาพลวงตาว่าช่องสีเหลี่ยมสองอันมีสีที่แตกต่างกัน 2006 ได้เป็นสมาชิกของ US Academy of Sciences 2010 เป็นสมาชิกของ American Academy of Arts and Sciences 2013 ได้รับรางวัล Helmholtz Award จาก IEEE