Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: CRISPR

  • Jennifer Doudna

    เจนนิเฟอร์ เดาน่า (Jennifer Anne Doudna) โนเบลเคมี 2020 ร่วมกับ เอ็มมานูเอล คาร์เพนเทียร์ (Emmanuelle Charpentier) จากการค้นพบและร่วมพัฒนา CRISPR-Cas9  เจนนิเฟอร์ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1964 ในวอชิงตัน ดี. ซี.  จนอายุได้ 6 ปี ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย เพราะพ่อของเธอเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมอเมริกาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชน เจนนิเฟอร์สนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กเพราะว่าชอบที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าฝนโดยรอบชุมชนที่เธออาศัย และตอนเรียนประถม พ่อของเธอก็ได้ให้หนังสือ The Double Helix โดยเจมส์ วัตสัน (James Watson) ผู้ค้นพบ DNA ซึ่งหนังสือนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากเรียนชีวเคมี 1985 จบปริญญาตรีจากโปโมน่าคอลเลจ (Pomona College) ในแคลิฟอร์เนีย สามาชีวะเคมี  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) 1989 จบปริญญาเอกจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สาขา ชีวะเคมีและเภสัชศาสตร์โมลิกุล…

  • Jennifer Doudna

    เจนนิเฟอร์ เดาน่า (Jennifer Anne Doudna) โนเบลเคมี 2020 ร่วมกับ เอ็มมานูเอล คาร์เพนเทียร์ (Emmanuelle Charpentier) จากการค้นพบและร่วมพัฒนา CRISPR-Cas9  เจนนิเฟอร์ เกิดวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 1964 ในวอชิงตัน ดี. ซี.  จนอายุได้ 6 ปี ครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่ฮาวาย เพราะพ่อของเธอเป็นอาจารย์สอนวิชาวรรณกรรมอเมริกาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาวาย ส่วนแม่ก็เป็นอาจารย์วิชาประวัติศาสตร์ในวิทยาลัยชุมชน เจนนิเฟอร์สนใจวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่เล็กเพราะว่าชอบที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ป่าฝนโดยรอบชุมชนที่เธออาศัย และตอนเรียนประถม พ่อของเธอก็ได้ให้หนังสือ The Double Helix โดยเจมส์ วัตสัน (James Watson) ผู้ค้นพบ DNA ซึ่งหนังสือนี้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธออยากเรียนชีวเคมี 1985 จบปริญญาตรีจากโปโมน่าคอลเลจ (Pomona College) ในแคลิฟอร์เนีย สามาชีวะเคมี  หลังจากนั้นได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด (Harvard Medical School) 1989 จบปริญญาเอกจากโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ด สาขา ชีวะเคมีและเภสัชศาสตร์โมลิกุล…

Don`t copy text!