Czech
Czech

Mucha

อัลฟอนส์ มุชา (Alphonse Maria Mucha) ศิลปินแนว Art Nouveau , ผู้วาด Slavic Epic มุชา เกิดเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 1860 ในเมืองอิแวนซิส , โมราเวีย (Ivančice, Moravia, Czech Republic) สาธารณรัฐเชคปัจจุบัน แต่ในขณะนัั้นอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออสเตรีย  พ่อของเขาชื่อแอนเดรียส …

Franz Kafka

แผฟรานซ์ คาฟก้า (Franz Kafka) ผู้แต่ง The Metamorphosis, The Trial , The Castle, The Missing คาฟก้า เกิดในครอบครัวชนชั้นกลาง เชื้อสายยิว ในปราก โบฮีเมีย (Prague, Bohemia) ซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี (Austria-Hungary Empire) คาฟก้าเกิดวันที่  3 …

Don`t copy text!