Education
Education

Maria Montessori

มาเรีย มอนเตสซอรี (Maria Tesla Artemisia Montessori) The Montessori method มาเรีย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1870 ในเมืองเชียราวาลเล่ย์, อิตาลี (Chiaravalle, Marche, Italy) พ่อของเธอชื่ออเลสซานโดร (Alessandro Montessori) เป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการคลัง ซึ่งประจำอยู่ในโรงงานยาสูบของรัฐบาล  และแม่ชื่อเรนิลเด …

Maria Montessori

มาเรีย มอนเตสซอรี (Maria Tesla Artemisia Montessori) The Montessori method มาเรีย เกิดเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 1870 ในเมืองเชียราวาลเล่ย์, อิตาลี (Chiaravalle, Marche, Italy) พ่อของเธอชื่ออเลสซานโดร (Alessandro Montessori) เป็นเจ้าหน้าที่ในกระทรวงการคลัง ซึ่งประจำอยู่ในโรงงานยาสูบของรัฐบาล  และแม่ชื่อเรนิลเด …

Don`t copy text!