Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Elizabeth Cady Stanton

  • Elizabeth Cady Stanton

    อลิซาเบธ คาดี สแตนตัน นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีและการเลิกทาส เธอเกิดในเมืองจอห์นทาวน์ นิวยอร์ค สหรัฐอเมริการในปี 1816, 12 พฤศจิกายน เป็นลูกคนที่ 8 จากพี่น้อง 11 คน  พ่อของเธอ แดเนียล คาดี (Daniel Cady) เป็นอัยการในศาลสูงสุดแห่งนิวยอร์ค และพ่อเป็นแรงบัดดาลใจให้อลิซาเบธมาตั้งแต่วัยเด็ก เธอมักติดตามพ่อไปที่ทำงานและฟังการถกเถียงกันด้านกฏหมายระหว่างพ่อและเสมียร ซึ่งนั้นทำให้เธอทราบถึงความไม่เท่าเทียมกันต่อกฏหมายที่มีต่อชายให้เหนือกว่าสตรี โดยเฉพาะหญิงที่แต่งงานในยุคนั้น แทบไม่มีสิทธิอะไรเลย แม้กระทั้งสิทธิในลูกที่เกิดมา มากาเร็ต ลีฟวิ่งตัน (Margaret Livingtston Cady) แม่ของอลิซาเบธ เป็นลูกของผู้ที่อพยพมาจากดัช (Dutch) พ่อของมากาเร็ตเป็นนายทหารเรือที่ร่วมรบในช่วงการปฏิวัติอเมริกา ลูก 11 คนของมากาเร็ต มีที่เสียชีวิตไปตั้งแต่วัยเด็กและทารกถึง 5 คน ทำให้เธอเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่ออลิซาเบธ ในปณิธานที่จะช่วยเหลือเยาวชน เนื่องจากพ่อซึ่งควรจะเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานหนักมาก ทำให้หน้าที่การรับผิดชอบคนในบ้าน น้องๆ ตกอยู่กับลูกสาวคนโตในครอบครัว ไตรฟีน่า (Tryphena) ซึ่งแก่กว่าอลิซาเบธ 11 ปี  ในนิวยอร์คตอนนั้น ระบบทาสยังไม่หมดไปจนกว่าจะถึงปี 1827 ครอบครัวของอลิซาเบธก็มีทาสอยู่ในปกครองเช่นกัน   ตอนอายุ…

Don`t copy text!