จอห์น เฮนเนสซี (John LeRoy Hennessy) Turing Award 2017 เฮนเนสซี เกิดวันที่ 22 กันยายน 1952 ในฮันติงตัน (Huntington, Long Island) นิวยอร์ก พ่อของเขาเป็นวิศวกรอวกาศ และแม่เป็นครูก่อนที่จะลาออกมาเลี้ยงลูกๆ หกคน 1969 เข้าเรียนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยวิลลาโนว่า (Villanova University) โดยระหว่างเรียนได้เป็นสมาชิกของกลุ่ม Tau Beta Pi 1973 จบปริญาตรี 1974 แต่งงานกับแอนเดรีย (Andrea Berti) พวกเขามีลูกชายด้วยกันสองคน 1977 จบปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยสโตนี บรู๊ค (State University of New York, Stony Brook) โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับซอฟแวร์ real-time system  หลังจากนั้นได้มาทำงานที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Standford University) ในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 1981 เริ่มวิจัยพัฒนาการสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ MIPS (Microprocessor without interlocked Pipeline Stages) ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าเป็น RISC (Reduced Instruction Set Computer)  1984 ก่อตั้ง MIPS Technologies, Inc. 1987 ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์ (Willard and Inez Kerr Bell…