โธมัส มอลธูส (Thomas Robert Malthus) ผู้เขียน An Essay on the Principle of Population มอลธูส เกิดเมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 1766 ในเซอร์รีย์ (Surrey, England) ประเทศอังกฤษ ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เดเนียล (Daniel Malthus)  และแม่ชื่อเฮนเรียตต้า (Henrietta Malthus)  1784 เข้าเรียนที่วิทยาลัยเจซูส , แคมบริดจ์ (Jesus College, University of Cambridge) 1788 เข้าเป็นสมาชิกของนิกายแองลิกัน (Anglican Church)  1791 จบปริญญาโททางด้านศิลปะ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกของวิทยาลัยเจซูส 1796 บวชเป็นนักบวช 1798  พิมพ์ Essay on the Principle of Population ที่อ้างว่าจำนวนประชากรจะเพิ่มด้วยลำดับแบบเรขาคณิต ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรเริ่มด้วยลำดับเลขคณิต ซึ่งเขาทำนายว่าที่สุดแล้วความต้องการในอาหารจะมากกว่าจำนวนอาหารที่ผลิตได้จนนำไปสู่ความอดอยาก  1799 เดินทางทัวร์ในยุโรปในหลายประเทศเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประชากร เขาใช้ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง Essay on the Principle of Population ซึ่งมีการปรับปรุง 6 ครั้ง ระหว่ง 1798-1830 1804 13 มีนาคม, แต่งงานกับฮาร์เรียต (Harriet)  และมีบุตร 3 คน  1805 เป็นศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การเมืองที่วิทยาลัยเฮเลย์เบรี่ (Haileybury…