englan
englan

Thomas Malthus

โธมัส มอลธูส (Thomas Robert Malthus) ผู้เขียน An Essay on the Principle of Population มอลธูส เกิดเมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ์ 1766 ในเซอร์รีย์ (Surrey, England) ประเทศอังกฤษ ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย พ่อเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อ เดเนียล (Daniel …

Don`t copy text!