Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Epic

  • Ferdowsi

    เฟอร์โดว์ซี (Abul Ghasem Ferdowsi) ผู้เขียน Shahnameh  เฟอร์โดว์ซี เกิดราวปี c.940  ในหมู่บ้านปาจ เมืองทุส (Paj village, Tus) เขตโคราซาน (Khorasin, Samanid Emire) ในจักรวรรดิซามานิด ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดโคราซาน, อิหร่าน    ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของที่ดิน  แต่เชื่อว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนัก พวกเขาจัดอยู่ในชนชั้นเดห์กัน (dehqans class) ซึ่งเป็นชนชั้นสูงในสังคม เฟอร์โดว์ซี มีลูกชาย แต่ว่าลูกของเขาเสียชีวิตตอนอายุ 37 ปี คำว่า เฟอร์โดว์ซี แปลว่า สรวงสรรค์ อิหร่านตกอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของอิสลามซึ่งมาแทนที่วัฒนธรรมเดิมตั้งแต่ ศตวรรษที่ 7 แต่ในช่วงศตวรรษที่ 9 นั้นการปกครองแบบอิสลามได้อ่อนแอลง และได้เกิดราชวงศ์เล็กๆ ขึ้นมาปกครองเมืองต่างๆ ของอิหร่านอีกครั้ง ราชวงศ์ซัสซานิด (Sassanid dynasty) เป็นหนึ่งในราชวงศ์เหล่านั้น  ซึ่งราชวงศ์ซัสซานิดอ้างว่าเป็นสิบเชื้อสายมาจากบาห์รัม โชบิน (Bahram Chobin) ซัสซานิด…

Don`t copy text!