Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Erotomania

  • Gaëtan de Clérambault

    แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École nationale supérieure des arts décoratifs) ในปารีส  1872 ด้วยถูกเรียกร้องจากพ่อของเขา เขาจึงได้ย้ายมาเรียนทางด้านกฏหมาย จนกระทั่งหลังจากเรียนจบกฏหมายเขาก็หัดมามาเรียนด้านการแพทย์ต่อ 1899 เขาเรียนจบแพทย์และเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ ซี่งระยะแรกเขามีโอกาสได้ดูแลนักโทษที่เป็นผู้ป่วยทางจิตให้กับหน่วยงานตำรวจในปารีส โดยมีโอกาสดูแลผู้ป่วยราวสองพันคนต่อปี  เคลร็องบุลต์ เป็นผู้นิยามเทอมศัพท์คำว่า “psychological (mental) automatism” ซึ่งเขาคาดการณ์เอาไว้ว่ากลไกอัตโนมัติทางจิตอาจจะเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ป่วยเห็นภาพหลอน เขายังแบ่งกลไกอัตโนมัตินี้ออกเป็นสามประเภทคือ associative, sensitive และ motor 1903 ไปทำงานในเวียนนา 1905 กลับมาฝรั่งเศสและเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลในปารีส  โดยได้รับการดูแลจาก…

  • Gaëtan de Clérambault

    แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École nationale supérieure des arts décoratifs) ในปารีส  1872 ด้วยถูกเรียกร้องจากพ่อของเขา เขาจึงได้ย้ายมาเรียนทางด้านกฏหมาย จนกระทั่งหลังจากเรียนจบกฏหมายเขาก็หัดมามาเรียนด้านการแพทย์ต่อ 1899 เขาเรียนจบแพทย์และเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ ซี่งระยะแรกเขามีโอกาสได้ดูแลนักโทษที่เป็นผู้ป่วยทางจิตให้กับหน่วยงานตำรวจในปารีส โดยมีโอกาสดูแลผู้ป่วยราวสองพันคนต่อปี  เคลร็องบุลต์ เป็นผู้นิยามเทอมศัพท์คำว่า “psychological (mental) automatism” ซึ่งเขาคาดการณ์เอาไว้ว่ากลไกอัตโนมัติทางจิตอาจจะเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ป่วยเห็นภาพหลอน เขายังแบ่งกลไกอัตโนมัตินี้ออกเป็นสามประเภทคือ associative, sensitive และ motor 1903 ไปทำงานในเวียนนา 1905 กลับมาฝรั่งเศสและเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลในปารีส  โดยได้รับการดูแลจาก…

Don`t copy text!