Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Erotomania

  • Gaëtan de Clérambault

    แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École nationale supérieure des arts décoratifs) ในปารีส  1872 ด้วยถูกเรียกร้องจากพ่อของเขา เขาจึงได้ย้ายมาเรียนทางด้านกฏหมาย จนกระทั่งหลังจากเรียนจบกฏหมายเขาก็หัดมามาเรียนด้านการแพทย์ต่อ 1899 เขาเรียนจบแพทย์และเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ ซี่งระยะแรกเขามีโอกาสได้ดูแลนักโทษที่เป็นผู้ป่วยทางจิตให้กับหน่วยงานตำรวจในปารีส โดยมีโอกาสดูแลผู้ป่วยราวสองพันคนต่อปี  เคลร็องบุลต์ เป็นผู้นิยามเทอมศัพท์คำว่า “psychological (mental) automatism” ซึ่งเขาคาดการณ์เอาไว้ว่ากลไกอัตโนมัติทางจิตอาจจะเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ป่วยเห็นภาพหลอน เขายังแบ่งกลไกอัตโนมัตินี้ออกเป็นสามประเภทคือ associative, sensitive และ motor 1903 ไปทำงานในเวียนนา 1905 กลับมาฝรั่งเศสและเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลในปารีส  โดยได้รับการดูแลจาก…

  • Gaëtan de Clérambault

    แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École nationale supérieure des arts décoratifs) ในปารีส  1872 ด้วยถูกเรียกร้องจากพ่อของเขา เขาจึงได้ย้ายมาเรียนทางด้านกฏหมาย จนกระทั่งหลังจากเรียนจบกฏหมายเขาก็หัดมามาเรียนด้านการแพทย์ต่อ 1899 เขาเรียนจบแพทย์และเริ่มทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์ ซี่งระยะแรกเขามีโอกาสได้ดูแลนักโทษที่เป็นผู้ป่วยทางจิตให้กับหน่วยงานตำรวจในปารีส โดยมีโอกาสดูแลผู้ป่วยราวสองพันคนต่อปี  เคลร็องบุลต์ เป็นผู้นิยามเทอมศัพท์คำว่า “psychological (mental) automatism” ซึ่งเขาคาดการณ์เอาไว้ว่ากลไกอัตโนมัติทางจิตอาจจะเป็นต้นเหตุของการที่ผู้ป่วยเห็นภาพหลอน เขายังแบ่งกลไกอัตโนมัตินี้ออกเป็นสามประเภทคือ associative, sensitive และ motor 1903 ไปทำงานในเวียนนา 1905 กลับมาฝรั่งเศสและเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลในปารีส  โดยได้รับการดูแลจาก…

Don`t copy text!