Erotomania
Erotomania

Gaëtan de Clérambault

แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École …

Gaëtan de Clérambault

แกตง เดอ เคลร็องบุลต์ (Gaëtan Gatian de Clérambault)   de Clerambault’s syndrome (Erotomania) เคลร็องบุลต์ เกิดวันที่ 2 กรกฏาคม 1872 ในบวร์จ, ฝรั่งเศส (Bourges, France) ในครอบครัวแคโธริกซ์  เขาเรียนด้านศิลปะ จากโรงเรียนศิลปะ (École …

Don`t copy text!