existential analysis
existential analysis

Ludwig Bingswanger

ลูดวิก บินสแวเกอร์ (Ludwig Binswanger) existential psychology ลูดวิก เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 1881 ในครูซลินเจ้น, สวิตเซอร์แลนด์ (Kreuzlingen, Swiss) พ่อของเขาชื่อโรเบิร์ต (Robert Binswanger) ครอบครัวของเขาเป็นแพทย์มาหลายรุ่น ปู่ของเขาชื่อลูดวิก (Ludwig Binswanger) เป็นผู้ตั้งโรงพยาบาลจิตเวชเปลลูฟ์ (Sanatorium Bellevue …

Don`t copy text!