ลูดวิก บินสแวเกอร์ (Ludwig Binswanger) existential psychology ลูดวิก เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน 1881 ในครูซลินเจ้น, สวิตเซอร์แลนด์ (Kreuzlingen, Swiss) พ่อของเขาชื่อโรเบิร์ต (Robert Binswanger) ครอบครัวของเขาเป็นแพทย์มาหลายรุ่น ปู่ของเขาชื่อลูดวิก (Ludwig Binswanger) เป็นผู้ตั้งโรงพยาบาลจิตเวชเปลลูฟ์ (Sanatorium Bellevue ) ในปี 1857  1907 ได้รับปริญญาเอกแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยซูริช (University of Zurich)  ระหว่างที่เรียนเขาได้มีโอกาสเรียนกับบลัวเลอร์ (Eugen Bleuler) และ คาร์ล จัง (Carl Jung)  ลูวิคได้เข้าเป็นสมาชิกของฟรอยด์กรุ๊ป (Freud Group) ซึ่งจังเป็นประธาน สมาชิกในกลุ่มนี้ต่างสนใจแนวคิดของซิกมนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ร่วมกัน และด้วยการแนะนำของจังทำให้ไม่นานลูดวิกได้รู้จักกับฟรอยด์ ในปีนี้ลูดวิกได้รู้จักกับฟรอยด์ ซึ่งพวกเขากลายเป็นเพื่อนกันยาวนานจนกระทั้งฟรอยด์เสียชีวิต 1908 แต่งงานกับเฮอร์ธ่า (Hertha Buchenberger) 1910 พ่อของเขาเสียชีวิต ลูวิคจึงกลับมาทำงานเป็นหมอและผู้อำนวยการของโรงพยาบาลเปลลูฟ์ เขาทำงานอยู่ที่นี่ตลอดจนกระทั้งเกษียณตัวเองในปี 1956 1912 ล้มป่วย 1919 ร่วมก่อตั้งสมาคมนักจิตวิเคราะห์สวิส (Swiss Society for Psychoanalysis) 1921 Psychoanalysis and clinical Psychiatry 1922 พิมพ์ผลงาน Introduction of general…