Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: first lady of yoga

  • Indra Devi ,First Lady of Yoga

    อินดรา เดวิ (อินทรา เทวี) Indra Devi, The First Lady of Yoga เธอเกิดขึ้นมาในชื่อ ยูจีน ปีเตอร์สัน ลาบันสกี (Евгения Петерсон-Лабунская,Eugenie Peterson Labunskiy ) เกิดเมื่อ 12 พฤษภาคม 1899ในรัสเซีย (ปัจจุบัน เมืองริก้า ประเทศแลตเวีย) ซึ่งในเวลาที่ พ่อของเธอชื่อ เบซินปีเตอร์สัน (Basil Peterson) เป็นนักธุรกิจชาวสวีเดน ทำงานให้กับธนาคารริก้า (Bank of Riga) และแม่ของเธอ อเล็กซานดร้า (Alexandra) เป้นนักแสดงโดยใช้ชื่อในการแสดงว่า ​ลาบินสกี (Labunskiy) เป็นชื่อเรียกในวงการ อินดรา เดวิ ได้รับการประกอบพิธีศีลจุ่ม (Baptize) ในโบสต์ออโธดอกซ์ตอนแรกเกิด ตอนมัธยมเธอเป็นนักเรียนดีเด่นระดับเหรียญทอง จบการศึกษาจากโรงเรียนในเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก จากนั้นจึงได้มาเรียนต่อทางด้านการแสดงในมอสโคว์ เป็นนักเรียนคนโปรดคนหนึ่งของ ฟีดอร์…

Don`t copy text!