Flu
Flu

Maurice Hilleman

มอร์ริส ฮิลล์แมน (Maurice Ralph Hilleman) นักจุลชีววิทยา เข้าพัฒนาวัคซีนกว่า 40 ชนิด และมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ ในปี 1957 (Asian flu pandemic, 1957-1958) ฮิลล์แมน เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 1919 ในมอนตาน่า (Miles City, Montana) …

Don`t copy text!