Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: fusion

  • Lev Artsimovich

    เลฟ อันเดรวิช อาร์ซิโมวิช (Лев Андреевич Арцимович) หนึ่งในผู้สร้าง Tokamak     อาร์ซิโมวิช เกิดในกรุงมอสโคว์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1909 (25 กุมภาพันธ์ N.S.)  ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย พ่อของเขาชื่อแอนดริว (Andrew Artsimovich, Андрей Михайлович Арцимович) ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สถิติของการรถไฟมอสโคว์  ส่วนแม่ชื่อว่าโอลก้า (Olga Levy , Ольга Львовна Леви) เป็นชาวยิวจากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศส 1919 สงครามกลางเมืองในรัสเซียทำให้เกิดการคลาดแคลนอาหารในมอสโคว์ ทำให้ครอบครัวของเขาต้องอพยพไปอยู่ในเบลารุส ที่เมืองโมกิเลฟ (Mogilev) ก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปเมืองคลินท์ซี (Klintsy) แต่ว่าฐานะครอบครัวในช่วงนี้ลำบาก ทำให้เขาส่งอาร์ซิโมวิชไปไว้ที่สถานดูแลเด็ก ซึ่งอาร์ซิโมวิชอยู่ได้ไม่นานเขาก็หนีออกมา และใช้ชีวิตแบบเด็กไร้บ้านอยู่พักหนึ่ง 1922 โดยที่พ่อของเขาได้งานเป็นหัวหน้าภาควิชาสถิติในมหาวิทยาลัยเบลารุส (Belarussian State Universtiy) ครอบครัวของพวกเขากลับไปอาศัยในเมืองโกเมล (Gomel) เบลารุส  , อาร์ซิโมวิช…

  • Lev Artsimovich

    เลฟ อันเดรวิช อาร์ซิโมวิช (Лев Андреевич Арцимович) หนึ่งในผู้สร้าง Tokamak     อาร์ซิโมวิช เกิดในกรุงมอสโคว์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1909 (25 กุมภาพันธ์ N.S.)  ครอบครัวของเขามีฐานะร่ำรวย พ่อของเขาชื่อแอนดริว (Andrew Artsimovich, Андрей Михайлович Арцимович) ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สถิติของการรถไฟมอสโคว์  ส่วนแม่ชื่อว่าโอลก้า (Olga Levy , Ольга Львовна Леви) เป็นชาวยิวจากสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งใช้ภาษาฝรั่งเศส 1919 สงครามกลางเมืองในรัสเซียทำให้เกิดการคลาดแคลนอาหารในมอสโคว์ ทำให้ครอบครัวของเขาต้องอพยพไปอยู่ในเบลารุส ที่เมืองโมกิเลฟ (Mogilev) ก่อนที่ต่อมาจะย้ายไปเมืองคลินท์ซี (Klintsy) แต่ว่าฐานะครอบครัวในช่วงนี้ลำบาก ทำให้เขาส่งอาร์ซิโมวิชไปไว้ที่สถานดูแลเด็ก ซึ่งอาร์ซิโมวิชอยู่ได้ไม่นานเขาก็หนีออกมา และใช้ชีวิตแบบเด็กไร้บ้านอยู่พักหนึ่ง 1922 โดยที่พ่อของเขาได้งานเป็นหัวหน้าภาควิชาสถิติในมหาวิทยาลัยเบลารุส (Belarussian State Universtiy) ครอบครัวของพวกเขากลับไปอาศัยในเมืองโกเมล (Gomel) เบลารุส  , อาร์ซิโมวิช…

Don`t copy text!