เซอร์เกย์ เดกาเยฟ (Сергей Петрович Дегаев) นักปฏิวัติชาวรัสเซีย ซึ่งก่อการร้ายและหนีไปอยู่ในสหรัฐฯ และกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาตร์ที่มีชื่อเสียง เดกาเยฟ เกิดในปี 1857 ในมอสโคว์ ครอบครัวของเขาเป็นแพทย์ทหารในกองทัพของรัสเซีย  พ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็ก เดกาเยฟจึงเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของมารดา ที่ชื่อนาตาเลีย (Natalia Nikolaevna Polevaya) 1866 เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารมอสโคว์ ที่ 2 (2nd Moscow Cardet Corps) ก่อนที่ต่อมาจะถูกย้ายไปเรียนที่โรงเรียนทหารปืนใหญ่ มิคาอิลอฟสกี้ (Mikhailovsky Artillery School) หลังจากเรียนจบเขาได้เข้าประจำการณ์ในค่ายทหารครอนสแต๊ด (Kronstadt Forrtress) นานสองปี ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อที่สถานบันทหารปืนใหญ่ มิคาอิลอฟสกี้(Mikhailovsky Artillery Academy)  1878 เขาเข้าร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวปฏิวัติ Norodnaya Volga (The People’s Will) 1879 ถูกไล่ออกจากสถาบันมิคาอิลอฟสกี้ เพราะทัศนคติทางการเมือง เดกาเยฟจึงไปสมัครเข้าเรียนที่สถาบันวิศวกรรมรถไฟ (St.Petersburg Institute of Railway Engineers) ในขณะเดียวกันก็ทำงานเป็นเสมียนในองค์การบริหารกิจการรถไฟไปด้วย  1880 แม่และน้องสาวของเขาย้ายไปอยู่ที่มอสโคว์ 1882 เดกาเยฟถูกจ้างให้เป็นสายให้หน่วยตำรวจลับจันดาร์มอฟ (Special Corps of Gendarmes, Отдельный корпус жандармов) ภายใต้การบังคับบัญชาของกรีกอรี่ ซูเดย์กิ้น (Георгий Порфирьевич Судейкин, Georgy Sudeykin)  ซึ่งการทำงานของซูเดย์กิ้นนั้นแตกต่างกับธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไปของตำรวจ เพราะบางที่ Gandarmes เข้าไปมีส่วนสนับสนุนกลุ่มเคลื่อนไหวปฏิวัติเสียเอง ซึ่งเดกาเยฟมีส่วนช่วยในการจับกุมสมาชิกของ…