Gendarmes
Gendarmes

Sergey Degayev

เซอร์เกย์ เดกาเยฟ (Сергей Петрович Дегаев) นักปฏิวัติชาวรัสเซีย ซึ่งก่อการร้ายและหนีไปอยู่ในสหรัฐฯ และกลายเป็นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาตร์ที่มีชื่อเสียง เดกาเยฟ เกิดในปี 1857 ในมอสโคว์ ครอบครัวของเขาเป็นแพทย์ทหารในกองทัพของรัสเซีย  พ่อของเขาเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็ก เดกาเยฟจึงเติบโตขึ้นมาโดยการเลี้ยงดูของมารดา ที่ชื่อนาตาเลีย (Natalia Nikolaevna Polevaya) 1866 เข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมทหารมอสโคว์ ที่ 2 (2nd Moscow …

Don`t copy text!