Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Google

  • Chris Lattner

    คริส แลตต์เนอร์ (Chris Lattner) ผู้พัฒนา LLVM,  Clang, Swift คริส เกิดในปี 1978 ในสหรัฐฯ  1996 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ (University of Portland) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2000 ต่อปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ (University of Illinois Urbana Champaign) ในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งระหว่างเรียนอยู่ที่นีเขาเริ่มออกแบบและพัฒนา LLVM (Low Level Virtual Machine, www.llvm.org) เป็นออพติไมเซอร์คอมไพเลอร์ (optimizing compilers) เพื่อช่วยให้การคอมไพล์โปรแกรมออกมาได้รวดเร็วและได้แอพลิเคชั่นที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น คริสสร้างเว็บไซด์ส่วนตัวชื่อ nondot.org ขึ้นมา 2004 ช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาได้มาฝีกงานกับ Microsoft  ซึ่งระหว่างนี้เขาได้ทดลองพัฒนา LLVM ที่สามารถทำงานบน .NET ของไมโครซอฟต์ 2005 จบปริญญาเอก จาก ม. อิลลินอยด์ และได้เข้าทำงานกับ…

  • Google Earth Engine

    Google Earth Engine  เป็นอีกหนึ่งโครงการความพยายามของกูเกิ้ล ในการต่อสู้กับปัญหาสภาวะอาการเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ซึ่งกูเกิ้ลมองว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ดีพอ Earth Engine ของกูเกิ้ล จึงได้รวบรวมข้อมูล การวัดค่า ต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของป่าไม้ แหล่งน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มาผสานเข้ากับแผนที่ของกูเกิ้ล Earth เพื่อให้คนอ่านเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น นักวิทยาศาสตร์หรือโปรแกรมเมอร์ จะได้รับโอกาสในการสร้างแอพลิเคชั่น จากข้อมูลดังกล่าวด้วย Earth Engine เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Google.org ซึ่งสนับสนุนข้อมูลในการต่อสู้วิกฤตหลายอย่างระดับสากล อย่าง การระบาดของไข้หวัดนก พลังงานทดแทน สาธารณะภัยอย่างแผ่นดินไหว ซึนามี NDFI  map ? ~ Normalized Difference Fraction Index แผนที่ของพืชที่ไม่สังเคราะห์แสง (non-photosynthetic vegetable) หรือพืชที่ตายแล้ว เช่น เศษหญ้า ท่อนไม้ ซึ่งช่วยให้เห็นปริเวณที่ป่าไม้ถูกทำลาย SRTM map…

Don`t copy text!