Google
Google

Chris Lattner

คริส แลตต์เนอร์ (Chris Lattner) ผู้พัฒนา LLVM,  Clang, Swift คริส เกิดในปี 1978 ในสหรัฐฯ  1996 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยพอร์ตแลนด์ (University of Portland) สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2000 ต่อปริญญาโท-เอก ที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยด์ (University of Illinois Urbana …

Google Earth Engine

Google Earth Engine  เป็นอีกหนึ่งโครงการความพยายามของกูเกิ้ล ในการต่อสู้กับปัญหาสภาวะอาการเปลี่ยนแปลง หรือ Climate Change ซึ่งกูเกิ้ลมองว่า คนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศที่ดีพอ Earth Engine ของกูเกิ้ล จึงได้รวบรวมข้อมูล การวัดค่า ต่างๆ จากนักวิทยาศาสตร์ เช่น การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของป่าไม้ แหล่งน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน มาผสานเข้ากับแผนที่ของกูเกิ้ล Earth เพื่อให้คนอ่านเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้น …

Don`t copy text!