Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Great Depression

  • New Deal

    Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ เริ่มต้นเมื่อการตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตกลงในวันที่ 24 ตุลาคม 1929 (Black Thursday) ซึ่งหุ้นร่วงไป 11 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 28 ตุลาคม, Black Monday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงต่ออีก 12.82% วันที่ 29 ตุลาคม, Black Tuesday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงอีก 11.73% แม้ว่า วิลเลี่ยม ดูแลนต์ (william C. Durant) มหาเศรษฐีของสหรัฐฯ ได้ร่วมกับสมาชิกของตระกูลร๊อคกี้เฟลเลอร์ (Rockerfeller family) ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยการซื้อหุ้นจำนวนมากแล้วก็ตาม (วิลเลี่ม ดูแลนด์ ต้องล้มละลายในปี 1936 จากการเข้าไปซื้อหุ้นครั้งนี้) 1929-1933 เป็นช่วงที่สหรัฐฯ เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง 1 ใน 3 และราคาสินค้าต่างๆ ก็ลดลง 20%…

Don`t copy text!