Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Great Depression

  • New Deal

    Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ เริ่มต้นเมื่อการตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตกลงในวันที่ 24 ตุลาคม 1929 (Black Thursday) ซึ่งหุ้นร่วงไป 11 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 28 ตุลาคม, Black Monday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงต่ออีก 12.82% วันที่ 29 ตุลาคม, Black Tuesday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงอีก 11.73% แม้ว่า วิลเลี่ยม ดูแลนต์ (william C. Durant) มหาเศรษฐีของสหรัฐฯ ได้ร่วมกับสมาชิกของตระกูลร๊อคกี้เฟลเลอร์ (Rockerfeller family) ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยการซื้อหุ้นจำนวนมากแล้วก็ตาม (วิลเลี่ม ดูแลนด์ ต้องล้มละลายในปี 1936 จากการเข้าไปซื้อหุ้นครั้งนี้) 1929-1933 เป็นช่วงที่สหรัฐฯ เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง 1 ใน 3 และราคาสินค้าต่างๆ ก็ลดลง 20%…

Don`t copy text!