Great Depression ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของสหรัฐฯ เริ่มต้นเมื่อการตลาดหุ้นนิวยอร์ก ตกลงในวันที่ 24 ตุลาคม 1929 (Black Thursday) ซึ่งหุ้นร่วงไป 11 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 28 ตุลาคม, Black Monday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงต่ออีก 12.82% วันที่ 29 ตุลาคม, Black Tuesday ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ร่วงอีก 11.73% แม้ว่า วิลเลี่ยม ดูแลนต์ (william C. Durant) มหาเศรษฐีของสหรัฐฯ ได้ร่วมกับสมาชิกของตระกูลร๊อคกี้เฟลเลอร์ (Rockerfeller family) ได้เข้ามาแทรกแซงด้วยการซื้อหุ้นจำนวนมากแล้วก็ตาม (วิลเลี่ม ดูแลนด์ ต้องล้มละลายในปี 1936 จากการเข้าไปซื้อหุ้นครั้งนี้) 1929-1933 เป็นช่วงที่สหรัฐฯ เผชิญวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เมื่อผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง 1 ใน 3 และราคาสินค้าต่างๆ ก็ลดลง 20% และการว่างงานก็เพิ่มขึ้นไปจนถึงระดับ 25% คนงานราว 13 ล้านคนที่ต้องว่างงาน   ในขณะที่แรงงานที่ยังมีงานทำอยู่ 1 ใน 3 ถูกจ้างงานในลักษณะของแรงงานพาร์ทไทม์  ในขณะนั้นไม่มีระบบประกันสังคม, ไม่มีสถาบันประกันเงินฝาก เมื่อธนาคารถูกปิด เงินที่ลูกค้าฝากไว้ก็จะเสียไป ในขณะที่แรงงานที่ตกงานก็จะไม่ได้รับเงินชดเชยจากการว่างงาน  ในปี 1932 ผลผลิตทางอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ​ หายไปประมาณครึ่งหนึ่ง ด้านการเกษตรของสหรัฐฯ ก็เผชิญกับปัญหาสภาพอากาศครั้งใหญ่ จากพายุฝุ่น (Dust Bowl)…