อเล็กซานเดอร์ แม็กซิมอฟ (Александр Александрович Максимов)  polyblast , Unitarian theory of hemotopoiesis, ทำนายการมีอยู่ของ Stem Cell แม็กซิมมอฟ เกิดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1874 (22 มกราคม O.S.) ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ครอบครัวของเขาีฐานะร่ำรวย 1882 เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนคาร์ล เมย์ (Karl May School)  1891 เข้าเรียนที่สถาบันการแพทย์ทหาร (Imperial Military Medical Academy)  ระหว่างที่กำลังเรียนหนังสือเขาได้เขียนงานวิจัยในหัวข้อ “Histogenesis of experimentally induced amyloid degeneration of the liver in animals” ออกมาก ซึ่งได้ถูกนำไปตีพิมพ์ในวารสาร Russian archive pathology, clinical deficiency and bacteriology 1896 จบแพทย์ และได้ทำงานในคลีนิคของสถาบันฯ และต่อมาก็ได้รับหน้าที่ในการสอนด้วย 1900 แม็กซิมอฟเดินทางไปเรียนต่อในเยอรมัน ที่เมืองไฟร์เบิร์กและที่เบอร์ลิน  ที่ไฟร์เบิร์กเขาได้ทำงานในห้องทดลองของเออเนสต์ ซีกเลอร์ (Ernst Ziegler)  ช่วงปี 1896-1902 แม็กซิมอฟ มีผลงานวิจัยเขียนออกมามากมาย เพราะความสนใจของเขาในการศึกษาเกี่ยวกับเลือดและเนื้อเยื่อ เขาสามารถยืนยังทฤษฏี Unitarian theory of hemotopoiesis (ทฤษฏีที่บอกว่าเซลล์เม็ดเลือดทุกชนิดเกิดมาจากสเต็มเซลล์ของเลือด (Haematopoietic…