History

Mieszko I of Poland

เมียสโก้ ที่ 1 (Mieszko I of Poland) ผู้ก่อตั้งประเทศโปแลนด์ พงศาวดารกัลลา อโนนิม (Chronicles Galla Anonim เขียนขึ้นเป็นภาษาลาตินราวปี 1115) ได้ให้ข้อมูลว่ากษัตริย์เมียสโก้ ประสูตร ราวปี 920–931 ทรงเป็นพระโอรสของเจ้าชายซีโมนิสล์  (Prince Siemonysl) กับพระมารดาที่ไม่ปรากฏพระนาม เจ้าชายซีโมนิสล์นั้นเป็นผู้ปกครองดินแดนเล็กๆ บริเวณวิลโกโปลสก้า (Wielkopolska)  ปัจจุบัน ซึ่งราชวงศ์เพียสต์ (Piast dynasty) ของพระองค์อาจจะปกครองบริเวณนี้มานานกว่าสองร้อยปีแล้ว เมียสโก้ ขึ้นครองราชย์ หลังจากพระบิดาของพระองค์สวรรคตราวปี 950-960 960 พระองค์ได้เป็นผู้ปกครองเมืองเล็กๆ Gniezno 963 ทำสงครามกับพวกลูติซี (Lutici) หรือเวเลติ (Veleti) ซึ่งเป็นชนเผ่าเชื้อสายสลาฟที่กระจายตัวในพื้นที่ดังกล่าว โดยเมียสโก้ทรงต้องการที่จะผนวกดินแดนโพเมราเนียตะวันตก (Western Pomerania) แต่ว่ากองทัพของเมียสโก้ แพ้ให้กับกองทัพของแม่ทัพเกโร่ (Margrave Gero) แห่งโฮลี่โรมัน (Holyo Roman) ที่ขยายดินแดนมาทางตะวันออกและเปลี่ยนให้ดินแดนเหล่านั้นมานับถือศาสนาคริสต์ ความพ่ายแพ้ทำให้เมียสโก้หันไปเป็นพันธมิตรกับจักรพรรดิอ๊อตโต้ ที่ 1 แห่งโฮรี่โรมัน (Emperor Otto I of Holy Roman) 965 ทรงอภิเษกกับเจ้าหญิงเชค พระนามว่าดุบราฟก้า (Princess Dubravka)  ซึ่งสองพระองค์มีพระโอรสและพระธิดา คือ เจ้าชายโบเลสลาฟ ที่ 1 (Boleslaw I the Brave) และเจ้าหญิงสวีโตสลาว่า…

0
Read More

Nebuchadnezzar II

เนบูชัดเนซซาร์ ที่ 2 (Nebuchadnezzar II, Nabu-kudurri-usur II ) กษัติรย์แห่งบาบิโลน ผู้สร้างสวนลอยบาบิโลน, ผู้ทำลายวิหารโซโลมอน เนบูชัดเนซซาร์ ประสูตรราวปี 634 BC ทรงเป็นพระโอรสองค์โตของกษัตริย์เนบูโพลัซซาร์ (Nabopolassar, Nabu-apla-user, 626-605 BC) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ปกครองบาบิโลน (Neo-Babylonian, 626-539) หรือรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าอาณาจักรชาลเดียน (Chaldean Empire) ซึ่งขณะนั้นเป็นเพียงรัฐบริวารของอาณาจักรแอสซีเรีย (Neo-Assyria, 911-616) 627 BC หลังจากกษัตริย์แอสเชอร์บานิปาล (Assurbanipal) ของแอสซีเรีย สวรรคตลง อาณาจักรแอสซีเรีย ก็ตกอยู่ในความวุ่นวาย เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น  นายพลซินชุมุลิชีร์ (Sin-shumu-lishir) ของแอสซีเรียได้ก่อกบฏประกาศตัวเป็นกษัตริย์ของแอสซีเรียและบาบิโลน แต่ว่าถูกต่อต้านจากนายพลแอสเฮอร์อีติลอิลานี (Ashur-etil-ilani) ซึ่งภักดีกับราชวงศ์เดิม ซึ่งนายพลทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน ชาวเผ่าบาบิโลน ก็อพยพจากเลแวนต์ (Levant, บริเวณซีเรีย, อิสราเอล, อิรัก) มาตั้งรกรากใหม่บริเวณตะวันออกของเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) โดยที่ชาวบาบิโลนส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเนบูโพลัซซาร์ เนบูโพลัซซาร์ จึงได้รับการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์ ลำดับที่ 11 ของบาบิโลน ( 11th dynasty of Babylon) 623 BC ในการรบที่นิปเปอร์ (Nippur) นายพลซินชุมุลิชีร์ สามารถสังหารนายพลอีติลอิลานีลงได้ และประกาศตนเป็นกษัตริย์ของแอสซีเรีย หลังจากนั้นได้ส่งกองทัพบุกบาบิโลน เพื่อยึดดินแดนคืนจากเนบูโพลัซซาร์ แต่ว่าทหารของแอสซีเรียใช้เวลากว่า 7 ปี ก็ยังไม่สามารถยึดดินแดนที่อยู่ในครอบครองของเนบูโพลัซซาร์ได้ เพราะในแอสซีเรียเองก็มีสงครามภายใน  619 BC…

0
Read More

Vasily Tatishchev

วาสิลี นิคีติช ตาติชเชฟ (Василий Никитич Татищев) รัฐบุรุษของรัสเซีย นักประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ (ethographer), เป็นที่รู้จักจากผลงานการเขียนประวัติศาสตร์รัสเซีย( full-scale Russia history) เขาเกิดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 1686 บรรพบุรุษนั้นสืบเชื้อสายมากจากราชวงศ์รูริก (Rurik) บิดาของเขาชื่อ นิกิต้า (Nikita Alekseevich Tatishchev) บ้านที่เขาเกิดอยู่ในคฤหาสของพ่อในเขตพัสกอฟ (Pskov) ดาติชเชฟ เรียนจบด้านวิศวกรรมจากโรงเรียนในมอสโคว์ 1704 ตอนอายุ 18 ปี ก็เริ่มเข้ารับราชการทหาร และเข้าศึกษาด้านวิศวกรรมที่ Moscow School of Artillery and Engineering โดยที่เขาเป็นลูกศิษย์ของจาคอป บรูค ( Jacob Bruce) ซึ่งเป็นรัฐบุรุษและนายทหารที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช 1705  เข้าร่วมในสมรภูมิ Battle of Narva ซึ่งเป็นสมรภูมิหนึ่งในสงครามระหว่างรัสเซียและสวีเดน (Great Norther War, 1700-1721) เขาถูกส่งไปประจำการในโปแลนด์บ้างในบางช่วงเวลา และยังร่วมในสมรภูมิ Battle of Poltava ซึ่งพระเจ้าปีเตอร์ ที่  1 ทรงร่วมทัพด้วย 1713 เดินทางไปต่างประเทศ เขาปรากฏตัวในหลายเมืองของเยอรมัน ทั้งเบอร์ลิน เดรสเดน และเบรสลัว ซึ่งทำให้เขามีความสามารถในการพูดภาษาเยอรมันเพิ่มขึ้น 1714 แต่งงานกับแอฟดอตย่า  (Avdotya Vasilyevna Andrew) เธอเป็นหญิงม่ายที่ยังคงสาวอยู่ ต่อมาในสมัยของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์ มหาราช เขาได้รับตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศ 1717…

0
Read More

Pavel Krushevan

ปาเวล ครุเชวาน (Павел Александрович Крушеван)  นักหนังสือพิมพ์  ถูกจัดเป็นผู้นำกลุ่ม Black Hundreds ที่ต่อต้านชาวยิว เขาเกิดในครอบครัวที่มั่งคั่ง ในวันที่ 27 (15) มกราคม 1860  จบการศึกษาจาก Kishinev school ซึ่งต่อมาได้ทำงานเป็นเสมียนในสภาของเมืองคิชิเนฟ (Chişinău, Kishinev) เมืองหลวงมอลดาเวียปัจจุบัน 1882 เขาเขีียนนวนิยายเรื่อง Happiest (Счастливее всех) และ Beggar’s Nest (Разорённое гнездо) พิมพ์ลงในหนังสือแม็กกาซีน The Week (Недели) ระหว่างปี 1887-1896  ทำงานให้กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อย่าง  มินส์กโพสต์ (The Minsk Post, Минский Листок) , วิลเนียสนิวส์ (The Vilnius News, Виленский Вестник), เบซาราเบียนิวส์ (The Bessarabia News, Буссарабский Вестник) 1897 ในหลังสือพิมพ์เบซาราเบียนิสว์  แม้ว่าในตอนแรกจะทำให้เป็นหนังสือพิมพ์หัวเสรี แต่ว่าต่อมาเขาได้พิมพ์บทความที่ต่อต้านคนเชื้อสายยิว  ซึ่งเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิต่อต้านยิว Kishinev pogrom 1903 ก่อต้ั้งหนังสือพิมพ์ ซนามย่า (Znamya,Знамя) ในเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ซึ่งได้พิมพ์บทความต่อต้านชาวยิว The Protocols of the Elders of Zion (Протоколы сионских…

0
Read More

Sergo Ordzhonikidze

เซอร์โก้ หรือ กริโกรี ออดโชนิคิดเซ ( Серго- Григорий Константинович Орджоникидзе) เพื่อสนิทของสตาลิน เกิดในคารากัวลิ (Kharaguali) ทางตอนใต้ของจอร์เจีย มาจากครอบครัวที่ร่ำรวย  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 1886 1896-1898 เรียนหนังสือที่โรงเรียนในหมู่บ้านซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี 1901 เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยการแพทย์ 1903 เข้าเป็นสมาชิกพรรค RSDLP เขาเกี่ยวข้องกับเหตุความวุ่นวายทางการเมืองในปี 1903 ก่อนที่จะถูกจับตัวในข้อหาการลักลอบขนอาวุธ แต่หลังจากถูกปล่อยตัวแล้วได้หลบหนีไปยังเยอรมัน 1904 ถูกจับระหว่างอยู่ในเมืองโกริ (Gori) เพราะว่าครอบครองหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่ว่าไม่นานก็ถูกปล่อยตัว 1905  เขาจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยเซนต์มิคาอิล (Mikhailov Hospital Medical School) ซึ่งอยู่ในกรุงทิฟลิฟ (ทบิลิซี) เมืองหลวงของจอร์เจีย   เขาร่วมเคลื่อนไหวในเหตุการณ์ปฏิวัติในช่วงนี้ด้วย โดยเคลื่อนไหวในเขตทรานคอเคซัส และทำให้ถูกจับจำคุกเป็นเวลา 5 เดือน ระหว่าง ธันวาคม 1905- พฤษภาคม 1906 1907-1909 ถูกจำคุกอยู่ในกรุงบากู (Baku) เรือนจำเบียลอฟ (Bailov) ในอาเซอร์ไบจาน ซึ่งทำให้ได้รู้จักกับสตาลินซึ่งอยู่ในเรือนจำเดียวกัน  และได้กลายมาเป็นเพื่อนสนิท เขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่สตาลินเรียกว่า “คุณ” หลังจากการฆ่าตัวตายของภรรยาคนที่ 2 ของสตาลิน นิเดซด้า อลิลูเยว่า ในปี 1918 แล้ว เซอร์โก้ เดินทางไปนอนค้างในบ้านของสตาลินบ่อยๆ  ในปลายปี 1909 เขาถูกส่งตัวไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตคราสโนยาร์สก ทำให้เขามีโอกาสที่จะหลบหนีออกมาเขาเดินทางไปฝรั่งเศส และเข้าศึกษาที่ Party School in…

0
Read More

Rosa Luxemburg

โรซ่า ลักเซมเบิร์ก  ผู้นำการปฏิวัติเยอรมัน, นักทฤษฏีด้านสังคมนิยม เกิดในครอบครัวชาวยิว มีฐานะปานกลาง ในโปแลนด์ (Congress Poland) ส่วนซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของรัสเซียในช่วงเวลานั้น เธอเป็นลูกคนที่ห้าของครอบครัวพ่อค้าไม้สน พ่อชื่อ อีเลียส (Eliasz Luxemburg) ทำธุรกิจค้าไม้สน และแม่ ไลน์ โลเวนสไตน์ (Line Lowenstein) เป็นคนที่อ่านหนังสือเก่งและปฏิบัติตนเคร่งครัดตามหลักศาสนา โรซ่า เกิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 1871 ตอนอายุ 5 ขวบ โรซ๋ามีอาการป่วยอย่างหนัก หลังจากหายป่วยแล้วเธอกลายเป็นคนเดินเอียง เขย่ง 1880 เธอเติบโตมาในวอร์ซอ โรซ่าเรียนหนังสือที่ยิมเนเซียมในกรุงวอร์ซอ เธอมีผลการเรียนอยู่ในขั้นยอดเยี่ยม แต่ว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วไม่ได้รับเหรียญทอง เพราะว่าทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้บริหารของโรงเรียน1886  เข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมืองในโปแลนด์ซึ่งเอียงซ้าย ชื่อพรรค Proletariat party โรซ่าทำหน้าที่ในการจัดการประท้วง ในช่วงนี้เธอชื่นชอบผลงานเขียนของอดัม มิคเกียวิช (Adam Mickiewicz) 1889 หนีออกจากรัสเซีย ช่วงนั้นเป็นสมัยของพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 3 เพราะเธอมีความเสี่ยงที่จะถูกทางการจับกุมตัวเนื่องจากความเห็นทางการเมือง เธอเดินทางไปสวิสเซอร์แลนด์โดยหลบซ่อนไปในเกวียนของชาวนา ก่อนที่จะข้ามไปยังเมืองซูริค ในเยอรมัน ซึ่งใน เธอได้เข้าเรียนด้านกฏหมายและเศรษฐศาสตร์การเมือง ในมหาวิทยาลัยซูริค (Zurich University) 1893 ร่วมกับเพื่อนฝ่ายซ้ายอย่าง เลฟ โจกิเชส (Leo Jogiches) และจูเลี่ยน มาร์ชเลวสกี (Julian Marchlewski) ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ The Workers’ Cause โดยหนังสือพิมพ์ต่อต้านแนวคิดแบบชาตินิยมและทุนนิยม จากนั้นไม่นานาได้ร่วมกับ โจกิเชส ในการก่อตั้งพรรคการเมือง Social Democratic…

0
Read More

Karl Radek

คาร์ล เบิร์นฮาร์โดวิช ราเดก (Karl Bernhardovich Radek, Карл Бернгардович Радек) นักเคลื่อนไหวผู้มีแนวคิดแบบสังคมนิยม ในโปแลนด์และเยอรมัน ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดในเมืองเลมเบิร์ก (Lemberg) ในจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ปัจจุบันคือเมืองลเวียฟ(Lviv) ในยูเครน มีชื่อจริงว่า คาโรล โซเบลซอห์น (Korol Sobelsohn) เกิดในครอบครัวชาวยิว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 1885 ชื่อราเดก เป็นชื่อตัวละครในนวนิยายเรื่อง Syzyfowe prace ของ Stefan Zoremski จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในเมืองทาร์นาว (Tarnow) จากนั้นเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลับคาร์โคว์ (Cracow University) ในด้านประวัติศาสตร์ 1902 เข้าร่วมกับกลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งโปแลนด์ (Polish Socialish Party) 1903 เป็นสมาชิกพรรค RSDLP ของรัสเซีย 1904 เป็นสมาชิกพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งโปแลนด์และลิธัวเนีย (SDKPiL , the Social Democratic Party of Kingdom of Poland and Lithunia) 1905 ร่วมการปฏิวัติในวอร์ซอร์ เขาทำหน้าที่ดูแลหนังสือพิมพ์ของพรรค ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ Czerwony Sztandar 1906 ถูกจับในระหว่างอยู่ในกรุงวอร์ซอร์ ร่วมกับเพื่่อนคนอื่นอีก อย่าง ลีโอ โยกิสเชส (Leo Yogishes) และ โรซ่า…

0
Read More

Igor Sikorsky

อิกอร์ สิกอร์สกี (Игорь Иванович Сикорский) ผู้สร้างเฮลิคอปเตอร์ลำแรกของโลก สิกอร์สกี เกิดในเมืองเคียฟ ในจักรวรรดิรัสเซีย เป็นลูกคนเล็กที่สุดในพี่น้องห้าคน พ่อของเขาชื่ออิวาน (Ivan Alexeevich Sikorsky) เป็นชาวรัสเซียเชื้อสายโปแลนด์ มีฐานะที่ดี เขามีอาชีพเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเคียฟ ด้านการแพทย์ ปู่ของอิวานเป็นบาทหลวงในนิกายออโธดอก ส่วนแม่ชื่อ มาริย่า (Mariya Stefanovna Sikorskaya , นามสกุลเดิม Temryek-Cherkasova) มีอาชีพเป็นหมอ แต่เธอทำหน้าที่ดูแลลูกๆ มากกว่าที่จะทำงานเป็นแพทย์ ตอนสิกอร์สกียังเล็กนั้น แม่ของเขาปลูกฝังให้รักในงานศิลปะ เธอชอบผลงานของลีโอนาโด้ ดา วินชี และยังสอนให้รักการอ่านหนังสือ โดยเฉพาะผลงานของจูลส์ เวิร์น เรื่อง Rober The conqueror เกี่ยวกับการเดินทางโดยใช้จรวดนั้น เป็นแรงบันดาลใจอย่างมากต่อสิกอร์สกี ในวัยเด็ก แม้ว่าตอนนั้นเขาจะต้องผิดหวังเมื่อพ่อแม่บอกว่าเครื่องบินอย่างในนิยายของเวิร์น นั้นไม่มีอยู่จริงในยุคนั้น ตอนอายุแค่ 12 ปีเขาสามารถสร้างเฮลิคอปเตอร์ของเล่นที่บินด้วยยางได้ 1903-1906 เรียนหนังสือที่สถาบันการทหารเรือ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (St.Petersburg Naval Academy) แต่ว่าด้วยความสนใจในด้านวิศวกรรมมากกว่า ทำให้ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนเตรียมทหารแห่งนี้ และเดินทางไปยังปารีส แต่ปีต่อมาก็เดินทางกลับรัสเซีย 1907 เข้าเรียนต่อที่สถาบันโพลีเทคนิค แห่งเคียฟ (Kiev Polytechin Institute) ในสาขาเครื่องกล 1909 เดินทางกลับไปยังปารีส โดยได้รับเงินสนับสนุนจากพี่สาว เพื่อไปเรียนด้านอากาศพลศาสตร์ ซึ่งตอนนั้นฝรั่งเศสเป็นผู้นำในด้านการบินนี้ จนกระทั้งเดือนพฤษภาคม ก็เดินทางกลับมารัสเซีย และออกแบบเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองแต่ว่ามันมีปัญหาด้านการบิน และเขาคิดว่ายังทำไม่ได้ขณะนี้ 1911 สร้างเครื่องบินแบบ 2 ที่นั้น…

0
Read More

Yakov Sverdlov

ยากอฟ สเวิร์ดลอฟ(Яков Михайлович Свердлов) เกิดในเมืองนิชนี นอฟโกรอด เมื่อ 3 มิถุนายน 1885 ในครอบครัวชาวยิว ที่บ้านของเขาเป็นเกษตรกร พ่อของเขาชื่อมิคาอิล (Mikhail Sverdlov,Михаил Израилевич Свердлов, เสียชีวิตในปี 1921) เป็นช่างแกะสลัก ส่วนแม่ชื่อ อลิซาเบธ (Elizebeth , Елизавета Соломоновна , เสีย 1900) เป็นแม่บ้านธรรมดา ครอบครัวเขามีพี่น้อง 6 คน เป็นผู้หญิงสอง พี่น้องทั้งหมด มี โซเฟีย ซ่ารา ซีโนเวียฟ ยากอฟ เบนจามิน และเลฟ ( Sofia, Sara , Zinoviev, Yakov , Benjamin , Leo) หลังจากแม่เสียชีวิตไปแล้ว พ่อของเขา ได้แต่งานใหม่ กับมาเรีย กอร์มิลเสฟ(Maria Kormiltsev, Марии Александровне Кормильцевой) ซึ่งมาเรียให้กำเนิดลูกอีกสองคน ชื่อ เฮอร์แมน และอเล็กซานเดอร์ ภรรยาคนแรกของสเวิร์ดลอฟ ชื่อ (E.F. Schmidt,Е. Ф. Шмидт) พวกเขามีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคน ชื่อ E.Y. Sverdlov เกิดในปี 1905 ภรรยาคนที่ 2 ของสเวิร์ดลอฟ ชื่อ คลอเดีย ทิโมฟีฟน่า (Claudia Timofeena,1876-1960) สเวิร์ดลอฟ…

0
Read More

Konstantin Rokossovsky

คอนสแตนติน คอนสแตนติโนวิช โรคอสสอฟสกี(Константин Константинович Рокоссовский) จอมพลแห่งสหภาพโซเวียต และรัฐมนตรีกลาโหมแห่งโปแลนด์ บิดาของเขาเป็นชาวโปแลนด์ เป็นช่างในการทำรางารถไฟ แม่ของเขาเป็นครูในโรงเรียนของรัสเซียโตตอสสอฟสกี เกิดในวอร์ซอ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม  1896 ในตอนนั้นวอร์ซอ และโปแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซีย พ่อของเขาต้องไปดูแลงานก่อสร้างทางรถไฟในเมืองนั้น และบรรพบุรุษฝ่ายพ่อก็เป็นชนชั้นสูงในสังคมโปแลนด์มานาน ส่วนใหญ่แล้วจะรับราชการเป็นทหารม้า แต่ว่าเมื่อถึงยุคพ่อของเขาแล้วนั้น ครอบครัวไม่ได้มีฐานะในสังคมสูงอีก พ่อของเขาชื่อ คซาเวรี โรคอสสอฟสกี (Ksawery Wojciech Rokossowski, Ксаверий Юзеф Рокоссовский ,1853—1902)  ส่วนแม่นั้นมีเชื้อสายเบลารุส ชื่อ แอนโตนีน่า (แอนโตนีด้า) โอฟยานีโกว่า (Antonina(Atonida) Ovsyannikov, Антонина (Атонида) Овсянникова, n.a-1911) เธอเป็นครู และมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ในเมืองเตเรฮานี (Telehany) เบลารุส ตอนยังเล็ก โคคอสสอฟสกี ถูกส่งให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเทคนิค แต่ว่าในปี 1902 พ่อของเขามาเสียชีวิต ทำให้เขาต้องออกมาทำงานรับจ้าง 1909  เขาทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างอยู่กับสามีของป้า ชื่อ สตีเฟน (Stephen Vysotsky) ป้าของเขาชื่อว่าโซเฟีย (Sophai) อยู่ในวอร์ซอร์ 1911 เมื่อแม่ของเขาเสียชีวิต ทำให้เขาและน้องสาวต้องกลายเป็นเด็กกำพร้า  โรคอสสอฟสกี สอนตัวเองให้อ่านหนังสือทั้งภาษารัสเซียและโปแลน์ 1914 เมื่อเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคม เขามีอายุเพียง 18 ปี ได้สมัครเข้าเป็นทหารกับกองทัพรัสเซีย ซึ่งมีแผนเคลื่อนกำลังผ่านโปแลนด์ไปยังตะวันตก  จากความสามารถในการรบของเขา ทำให้เขาได้รับตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ในกองทัพ ซึ่งที่ผ่านมาเขาได้เรียนรู้การบังคับม้า การยิงปืน และการใช้ดาบ วันที่ 8 สิงหาคม เขาได้รับเหรียญตรา the George Cross ชั้นที่ 4…

0
Read More

Warning ⚠️ This website has cookies which come from Third-party services. such Google, AWS, Yandex.

🦣 all content is original in Thai , translated to others languages  by AWS.

 

Yandex.Metrica
Don`t copy text!