Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: Inkblot test

  • Hermann Rorschach

    เฮอร์แมนน์ รอร์สชัช (Hermann Rorschach) Inkblot test (Rorschach test) เฮอร์แมนน์ เกิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 1884 ในซูริค, สวิสเซอร์แลนด์ พ่อของเขาชื่ออูลริช (Ulrich Rorschach) เป็นครูสอนศิลปะ ส่วนแม่ชื่อฟิลิไพน์ (Philippine Rorschach) เฮอร์แมนเป็นพี่ชายคนโตในบรรดาพี่น้องสามคน ตอนเด็กเขาเติบโตมาในเมืองสคาฟฟ์เฮาเซ่น (Scaffhausen) ทางตอนเหนือของสวิสฯ  ตอนเรียนหนังสือเฮอร์แมนน์ถูกเพื่อนเรียกว่า Klerks ที่แปลว่า หยดน้ำหมึก (inkblot) เพราะเฮอร์แมนน์ชอบการทำภาพเคล็กโซกราฟี่ (Klecksography, ภาพที่เกิดจากการวาดภาพโดยใช้น้ำหมึกแล้วพับกระดาษ ) หลังจากเขาเรียนจบมัธยม เฮอร์แมนน์ไม่รู้ว่าตัวเขาควรจะเรียนทางด้านศิลปะต่อหรือว่าเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ เขาจึงได้เขียนจดหมายไปขอคำปรึกษาจากเอิร์นสต์ แฮคเกิ้ล (Ernst Haeckel) นักชีวิทยาชื่อดังของเยอรมันในขณะนั้น ซึ่งแฮคเกิ้ล แนะนำให้เขาเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  1904 เฮอร์แมนน์ได้สมัครเข้าเรียนแพทย์ที่มหาวิทยาลัยซูริค (University of Zurich)  ซึ่งระหว่างนี้เขาก็ศึกษาภาษารัสเซียไปด้วย อาจารย์คนหนึ่งที่สอนเฮอร์แมนน์ เป็นนักสรีระศาตร์ชื่อยูเจน บลัวเลอร์ (Eugen Bleuler)…

Don`t copy text!