Iran
Iran

Ferdowsi

เฟอร์โดว์ซี (Abul Ghasem Ferdowsi) ผู้เขียน Shahnameh  เฟอร์โดว์ซี เกิดราวปี c.940  ในหมู่บ้านปาจ เมืองทุส (Paj village, Tus) เขตโคราซาน (Khorasin, Samanid Emire) ในจักรวรรดิซามานิด ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดโคราซาน, อิหร่าน    ครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของที่ดิน  แต่เชื่อว่าไม่ได้มีฐานะร่ำรวยนัก พวกเขาจัดอยู่ในชนชั้นเดห์กัน …

Iranian Revolution

 ปฏิวัติอิหร่าน 1979 (انقلاب اسلامی) ปฏิวัติอิหร่าน หรือเรียกว่า ปฏิวัติ 57 (Revolution 57) ตามปฏิทินของอิหร่าน ซึ่งปีที่เกิดการปฏิวัติตรงกับปี 1357  1891 Tobacco movement , Naser-al Din Shah Qajar ได้มอบสัมประทานการค้ายาสูบให้กับบริษัท Imperial Tobacco Corp. …

Zoroaster

ซาราทัชตร้า (Zarathushtra) โซโรแอสเตอร์ เชื่อกันว่าเขาเกิดระหว่างปี 1800-1700 ฺ BC  แต่ตามธรรมเนียมของศาสนาโซโรแอสเทรียน จะเฉลิมฉลองวันเกิดของเขาในวันที่ 26 มีนาคม 1738  BC โซโรแอสเตอร์เป็นลูกของโพรัสชาโป (Porushaspo) กับดุ๊ชวา (Dughdhvo) เกิดในเมือง Takht-e-Suleman ซึ่งพวกเขาใช้ภาษาเอเวสตาน  (Avestan language) ในการสื่อสาร โซโรแอสเตอร์เป็นลูกคนที่สามของครอบครัว เขามีพี่ชายสองคน …

Ali Khaminei

อลี คามีไน  คามีไน เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 1939 ในเมืองมัชฮัด (Mashhad) อิหร่าน เขาเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องทั้งหมดแปดคน บิดาชื่อจาวัด (Ayatullah Seyed Javad Hosseini Khamenei) และมารดาชื่อฮาจิ (Haji Mirdamad) ครอบครัวของเขานั้นสืบเชื้อสายจากชาวอาเซอร์ไบจัน  และต้นตระกูลยังสืบเชื้อสายย้อนไปได้ถึงอาลี (Ali) ซึ่งเป็นบุตรบุญธรรมของศาสดามูฮัมหมัด  ในครอบครัวจึงมีคำนำหน้าว่าเซยยิด …

Cyrus The Great

ไซรัส ที่  2 , มหาราช (Cyrus II The Great)  กษัตริย์ไซรัส ประสูตรระหว่างปี 600-599 BC  จารึกแห่งไซรัส (Cyrus Cylinder) เป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุด ซึ่งค้นพบในปี 1879 ในอิรัก คาดว่าจารึกแห่งไซรัสนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 539-530 BC จารึกซึ่งสลักด้วยอักษาอัคคาเดียน คูนิฟอร์ม …

Rumi

มาว์ลาน่า ญะลัล อัล-ดิน มูฮัมหมัด รูมิ (Mawlana Jalal al-Din Muhammad Rumi) กวีเอกแห่งเปอร์เซีย ประวัติของรูมิ ที่เรารู้จักถูกเขียนไว้ในหนังสือ Manāqib ul-Ārifīn   ของ ชามส์ อุดิจ อาห์เมด อฟลากี (Shams ud-Din Ahmad Aflāki)ซึ่งเขียนขึ้นระหว่างปี 1318–1353  รูมิเกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 1207 ในเมืองบาลค์  เขตวาค์ช ซึ่งขณะนั้นเป็นบริเวณของอาณาจักรเปอร์เซีย (Balkh,Wakhsh, …

Xerxes

เซอร์เซส ที่ 1 (คาชายาร์ ชาห์ , Khashayar Shah) เกิดประมาณ  520 BC  ในตอนใต้ของจังหวัดเปอร์ซิซ (Persis หรือ Fars) ทรงเป็นกษัตริย์ของอาณาจักรอแชมีนิด  (Achaemenid) หรือที่รู้จักกันว่า อาณาจักรเปอร์เซีย (Persia) เซอร์เซส เป็นโอรสองค์โตของกษัตริย์ ดาเรียส มหาราช (Darius ,The Great) …

Don`t copy text!