ชึนกีซ อิตมาตอฟ (Ичнгиз Торекулович Айтматов) อิตมาตอฟ เกิดในหมุ่บ้านชีเกอร์ (Sheker village, Taraz region, Kyegyzstan) หมู่บ้านของเขาตั้งอยู่เชิงเทือกเขาเทียนซาน เคอร์กีสถาน-โซเวียต  เมื่อวันที่  12 ธันวาคม  1928  พ่อของเขาชื่อโตรกูล (Torekul Aitmatov) เดิมเป็นเกษตรกร แต่ก็เคลื่อนไหวทางการเมืองจนมีตำแหน่งสำคัญในเคอร์กีส เคยเป็นเลขาธิการ อันดับสอง ของพรรคคอมมิวนิสต์ในเคอร์กีส และเป็นกรรมาธิการด้านการค้าของเคอร์กีส ส่วนแม่ชื่อนากิม่า (Nagima Abdulalieva) เป็นคนเชื้อสายตาตาร์ และเป็นเจ้าหน้าที่ 1937 พ่อของเขาถูกจับ และปีถัดมาถูกตัดสินประหารชีวิต 1942 เมื่ออายุได้ 14 ปีเขาออกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามโลก  1948 เข้าเรียนด้านปศุสัตว์ที่สถาบันเกษตรเคอร์กีส (Kirghiz Agricultural Institute)  1951 แต่งงานกับเคเรส (Keres Shamshibaev) และมีลูกด้วยกันชายหนึ่งหญิงหนึ่งคน ชื่อซานจาร์ (Sanjar) และอัสการ์ (Askar) อัสการ์ภายหลังเคยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเคิร์สกีส  1953 สำเร็จการศึกษา และเริ่มเขียนเรื่องสั้นซึ่งส่วนใหญ่เขียนภาษาเคอร์กีส 1956 เข้าเรียนทางด้านวรรณกรรมที่สถาบันกอร์กี (Gorky Literature Institute) ในมอสโคว์ หลังจากเรียนจบเขาทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ปราพด้า  1958 Jamila เป็นผลงานนวนิยายเล่มแรกของเขาที่เขียนเป็นภาษารัสเซีย นักเขียนอย่างหลุยส์ อราก้อน (Louis Aragon) ยกย่องว่าเป็นนวนิยายรักที่ดีที่สุด 1959 เข้าเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์  1963 ได้รับรางวัล Lenin Prize ในสาขาวรรณกรรม…