Libertas
Libertas

Semiramis

ราชินีเซมิรามิส เป็นราชินีในกษัตริย์ไนนัส (King Ninus) แห่งอาณาจักแอสซีเรีย (Assyria)  ตำนานเล่าว่านางเกิดในตระกูลที่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียง เป็นธิดาของเทพีอตาร์กาติส (Goddess Atargatis หรือ Derketo) เทพีแห่งมัจฉา กับมนุษย์ผู้ชายที่เป็นชาวซีเรีย แต่เมื่ออตาร์กาติสคลอดเซมิรามิส นางก็ได้สังหารสามีของนาง แล้วทิ้งเซมิรามิสไป  ฝูงนกพิราบมาพบจึงได้ทำเซมิรามิสที่ยังเป็นทารกมาเลี้ยงไว้ในทะเลทราย จนกระทั้งคนเลี้ยงแกะ ชื่อซิมมัส (Simmas)  ได้ผ่านมาเจอ จึงได้นำนางไปเลี้ยง ซิมมัสนั้นทำงานเป็นคนเลี้ยงแกะอยู่ในวัง  เมื่อโตขึ้นเซมิรามิสได้แต่งงานกับนายพลเมโนเนส …

Don`t copy text!