Life does not come with instructions on how to live, but it does come with trees, sunsets, smiles and laughter, so enjoy your day.

ชีวิตไม่ได้มาพร้อมกับคู่มือการใช้ชีวิต

แต่ชีวิตมาพร้อมกับต้นไม้, พระอาทิตย์ตก, รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ 

―Debbie Shapiro

Tag: LRH

  • Xenu

    ซีนู เผด็จการแห่งสหพันธ์กาแลคซี     เมื่อ 75 ล้านปีก่อน มีผู้ปกครองสหพันธ์กาแลคซี (Galactic Confederacy) นามว่า ซีนู (Xenu หรือ Xemu) ดวงดาวที่อยู่ในอำนาจปกครอง ประกอบไปด้วย พระอาทิตย์  26 ดวง และดาวเคราะห์ 76 ดวง รวมถึงโลกของเราด้วย แต่ว่าในเวลานั้น “โลก” ถูกเรียกขานในชื่อ “เตกีแอค” (Teegeeack) อยู่มาวันหนึ่ง หมู่ดาวที่ซีนูปกครองก็เกิดปัญหาขึ้น เมื่อมีประชากรมากเกินไป ในดาวดาวกว่า  76 ดวงของเขา โดยดาวแต่ละดวงมีประชากรกว่า 178 พันล้านคน มากกว่าโลกเราปัจจุบันถึงดวงละ 30 เท่า ทำให้ซีนู ต้องคิดหาวิธีที่จะกำจัดประชากรที่มากเกินไป    ประชาชนของสหพันธ์แห่งดวงดาวนี้ คล้ายกับมนุษย์ และมีที่คล้ายกับมนุษย์ต่างดาวที่เราจินตนาการ พวกเขาใส่เสื้อผ้าที่เหมือนกับเรา ใช้รถยนต์ รถไฟ เรือ คล้ายๆ กับพาหนะบนโลกในยุค 1950,1960 (circa 1950,1960)    ซีนู ได้คิดแผนการที่จะจัดการกับจำนวนประชากรที่มากเกินไปนี้ โดยเขาปรึกษากับแพทย์ด้านจิต…

Don`t copy text!