Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Marxist

  • Friedrich Engels

    ฟรีดริช แองเกิ้ลส์ (Friedrich Engels) ผู้เขียน Communist Manifesto ร่วมกับคาร์ล มาร์กซ์ แองเกิ้ลส์ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1820 ในบาร์เมน, ราชอาณาจักรปรัสเซีย (Barmen, Prussia) ส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเยอรมันขณะนั้น แองเกิ้ลส์เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย เขาเป็นพี่ชายคนโต และมีพี่น้องอีกแปดคน พ่อของเขาชื่อ แองเกิ้ลส์ (Friedrich Engels, 1797-1860) เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้า ส่วนแม่ชื่ออลิซาเบธ (Elisabeth “Elise” Franziska Mauritian von Haar , 1801-1878) ครอบครัวของพวกเขานับถือนิกายโปเตสแตนส์  แองเกิ้ลส์เร่ิมเรียนหนังสือที่โรงเรียนในเมืองบาร์เมน 1834 พ่อส่งเขาไปเรียนที่มัธยมในเมืองเอเบอร์เฟล์ด (Elberfeld) 1837 ลาออกจากโรงเรียนกลางคันตามคำขอของพ่อ และถูกส่งตัวไปทำงานในสำนักงานการค้าของครอบครัวที่บาร์เมน 1838 ย้ายไปทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่บริษัทการค้าของครอบครัวบรีเมน (Bremen) โดยระหว่างนี้ไม่ได้รับเงินเดือน โดยหวังว่าแองเกิ้ลส์จะเรียนรู้การทำงานเพื่อกลับมาเป็นนักธุรกิจเหมือนตน กันยายน, แองเกิ้ลส์ ตีพิมพ์ผลงานเขียนบทกวีของตัวเอง ชื่อ “The…

  • Friedrich Engels

    ฟรีดริช แองเกิ้ลส์ (Friedrich Engels) ผู้เขียน Communist Manifesto ร่วมกับคาร์ล มาร์กซ์ แองเกิ้ลส์ เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 1820 ในบาร์เมน, ราชอาณาจักรปรัสเซีย (Barmen, Prussia) ส่วนหนึ่งของสหพันธรัฐเยอรมันขณะนั้น แองเกิ้ลส์เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวย เขาเป็นพี่ชายคนโต และมีพี่น้องอีกแปดคน พ่อของเขาชื่อ แองเกิ้ลส์ (Friedrich Engels, 1797-1860) เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้า ส่วนแม่ชื่ออลิซาเบธ (Elisabeth “Elise” Franziska Mauritian von Haar , 1801-1878) ครอบครัวของพวกเขานับถือนิกายโปเตสแตนส์  แองเกิ้ลส์เร่ิมเรียนหนังสือที่โรงเรียนในเมืองบาร์เมน 1834 พ่อส่งเขาไปเรียนที่มัธยมในเมืองเอเบอร์เฟล์ด (Elberfeld) 1837 ลาออกจากโรงเรียนกลางคันตามคำขอของพ่อ และถูกส่งตัวไปทำงานในสำนักงานการค้าของครอบครัวที่บาร์เมน 1838 ย้ายไปทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่บริษัทการค้าของครอบครัวบรีเมน (Bremen) โดยระหว่างนี้ไม่ได้รับเงินเดือน โดยหวังว่าแองเกิ้ลส์จะเรียนรู้การทำงานเพื่อกลับมาเป็นนักธุรกิจเหมือนตน กันยายน, แองเกิ้ลส์ ตีพิมพ์ผลงานเขียนบทกวีของตัวเอง ชื่อ “The…

Don`t copy text!