Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Medcial

  • Maurice Hilleman

    มอร์ริส ฮิลล์แมน (Maurice Ralph Hilleman) นักจุลชีววิทยา เข้าพัฒนาวัคซีนกว่า 40 ชนิด และมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในสหรัฐฯ ในปี 1957 (Asian flu pandemic, 1957-1958) ฮิลล์แมน เกิดวันที่ 30 สิงหาคม 1919 ในมอนตาน่า (Miles City, Montana) ในฟาร์มของครอบครัวเ พ่อของเขาชื่อกุสตาฟ (Gustav Hillemann) และแม่ชื่อแอนนา (Anna Uelsmann)  ฮิลล์แมนนั้นเป็นลูกแฝด แต่ว่าแฝดของเขาซึ่งเป็นผู้หญิงเสียชีวิตขณะคลอด ส่วนแม่เสียชีวิตหลังจากนั้นอีกสองวัน  ฮิลล์แมนมีพี่น้องทั้งหมดแปดคน  ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐฯ (Great depression 1930s-) ฮิลล์แมนได้ทำงานเป็นลูกจ้างในร้าน J.C. Penney และไม่ได้คิดว่าจะกลับเข้าเรียนหนังสือ แต่ว่าพี่ชายของเขาสามารถโน้มน้าวฮิลล์แมนให้กลับมาเรียนได้ 1941 จบจากมหาวิทยาลัยมอนตาน่า (Montana State University) สาขาเคมีและจุลชีพ โดยคะแนนอันดับหนึ่งของรุ่น  ซึ่งหลังจากเรียนจบเขาก็ได้รับทุนให้เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้ (University of…

Don`t copy text!