Happiness held is the seed.

Happiness shared is the flower.

ความสุขที่เก็บเอาไว้คือเมล็ด

ความสุขที่แบ่งปันคือดอกไม้ 

John Harrigan

Tag: Medecal

  • Walter Freeman

    วอลเตอร์ แจ็คสัน ฟรีแมน ที่ 2 (Walter Jackson Freeman II) Lobotomy ฟรีแมน เกิดวันที่ 14 พฤศจิกายน 1895  ในฟิลาเดลเฟีย, เพนซิลวาเนีย (Philadelphia, Pennsylvania)  พ่อของเขาชื่อวิลเลี่ยม คีน (William Williams Keen) เป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงจากการเป็นแพทย์ในช่วงสงครามการเมืองในสหรัฐฯ  1912 ฟรีแมนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเยล (Yale University) ในคณะแพทย์ 1916 จบการศึกษา หลังจากนั้นได้เข้าเรียนด้านระบบประสาท (neurology) ที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย (University of Pennsylvania Medical School) โดยระหว่างเรียนเขามีความสนใจผลงานของวิลเลี่ยม สปิลเลอร์ (William Spiller) เป็นพิเศษเพราะบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ในด้านระบบประสาทซึ่งยังไม่มีการศึกษากันมากนั้นในเวลานั้น 1924 ฟรีแมนย้ายมาอยู่ในดี.ซี. (Washington D.C.) เพื่อทำงานเป็นศัลยแพทย์ระบบประสาท ที่โรงพยาบาลเซนต์อลิซาเบธ (St.elizabeth’s Hospital)  จบปริญญาเอก ในสาขาแพทย์ด้านพยาธิระบบประสาท…

Don`t copy text!