Medicine
Medicine

Galen

กาเลน (Claudius Galenus) กาเลน เกิดในเดือนกันยายน 129  ในเมืองเปอร์กามอน (Pergamom) ในตุรกีปัจจุบัน  พ่อของเขาชื่อเอเลียส นิคอน (Aelius Nicon) เป็นสถาปนิกและนักบวชที่มีฐานะร่ำรวย กาเลนได้รับการศึกษาอย่างดีและเข้มงวดในวัยเด็ก เขาได้ศึกษาปรัญชาแบบอริสดตเติ้ล (Alristotelian)  และอีพิคูรัส (Epicurean) ต่อมา  พ่อของเขาได้เคยฝันว่าเทพแอสเคิ้ลเพียส (Asclepius) เทพแห่งการแพทย์ ได้ปรากฏต่อหน้าของเขาและได้สั่งให้นิคอนสนับสนุนให้ลูกชายเอาดีทางด้านการแพทย์ เมื่ออายุได้ …

Don`t copy text!